Strona główna
 Informacje
 Proces beatyfikacji
  Postulatura
  Trybunal
 Słudzy Boży
  Biskup Antoni Malecki
  o. Fabian Abrantowicz, MIC
  m. Katarzyna Abrikosowa, OPL
  o. Epifanij Akułow
  ks. Konstanty Budkiewicz
  ks. Franciszek Budrys
  o. Potapij Emeljanow
  s. Róża Serca Maryi
  Kamila Kruszelnicka
  o. Janis Mendriks, MIC
  ks. Jan Trojgo
  ks. Paweł Chomicz
  o. Andrzej Cikoto, MIC
  ks. Antoni Czerwiński
  o. S. Szulmiński, SAC
 Archiwum
  abp. E. Profitlich, SJ
 Biblioteka
 Kontakty

Abp. Edward Profittlich, SJ

еп. Эдуард Профитлих

Edward-Gottlieb s. Markusa Profitlich urodził się 11 września 1890 roku we wsi Birrensdorf pod Koblencją w Niemczech w rodzinie chłopskiej. Ukończył gimnazjum w Linzu i uczył się w Seminarium Duchownym w Trewirze, ale nie ukończył go. 11 kwietnia 1913 roku wstąpił do zakonu jezuitów w Greherenbergu. 27 sierpnia 1922 roku przyjął święcenia kapłańskie. W 1922 roku został doktorem teologii i doktorem filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 1924 roku był misjonarzem w Polsce, od 1925 roku w Niemczech, od 1927 roku był kapłanem jednej z parafii w Hamburgu, od 1930 roku – w Tallinie. W 1931 roku został mianowany Apostolskim Administratorem Estonii. Po podpisaniu konkordatu między Watykanem a Estonią, 27 listopada 1936 roku, o. Edward został mianowany tytularnym arcybiskupem Adrianopola i 27 grudnia 1936 roku przyjął sakrę biskupią. Pozostawał w Tallinie po przyłączeniu Estoni do ZSRR. Trzykrotnie składał wizytę w niemieckiej ambasadzie, starając się o zezwolenie na wyjazd do Rzeszy katolickich kapłanow i zakonnic. W 1941 roku został aresztowany i wywieziony do więzienia w mieście Kirów (Wiatka) w Rosji. Został skazany na śmierć przez rozstrzelanie. 22 lutego 1942 roku zmarł w Kirowskim więzieniu, zanim wykonano wyrok. 12 czerwca 1990 roku został pośmiertnie zrehabilitowany.

Abp Profitlich był gotowy ponieść męczeństwo za wiarę. W liście do krewnych i znajomych z 8 lutego 1941 roku pisał, że to normalne, gdy pasterz zostaje ze swoim stadem, i razem z trzodą przyjmuje radości i cierpienia. Pisze o tym, jak radośnie jest odczuwać obecność Boga, Któremu wszystko oddaliśmy, i o tym, że jest on gotów oddać Mu całą swoją wolność i życie: ”A moje życie i, jeśli to potrzebne, to i moje cierpienia będą życiem i cierpieniami dla Chrystusa”

Materiały, poświęcone biskupowi Profitlichowi, w których nazywany jest męczennikiem były publikowane w różnych językach, w tallińskim kościele istnieje tablica pamiątkowa ku jego czci, przy której w 1993 r. modlił się Papież Jan Paweł II.

Buklet
Fotografie
Artykuł


© Postulator Causae Beat. seu Declarationis Martyrii S. D. Antonii Malecki et Soc.