Strona główna
 Informacje
 Proces beatyfikacji
  Postulatura
  Trybunal
 Słudzy Boży
  Biskup Antoni Malecki
  o. Fabian Abrantowicz, MIC
  m. Katarzyna Abrikosowa, OPL
  o. Epifanij Akułow
  ks. Konstanty Budkiewicz
  ks. Franciszek Budrys
  o. Potapij Emeljanow
  s. Róża Serca Maryi
  Kamila Kruszelnicka
  o. Janis Mendriks, MIC
  ks. Jan Trojgo
  ks. Paweł Chomicz
  o. Andrzej Cikoto, MIC
  ks. Antoni Czerwiński
  o. S. Szulmiński, SAC
 Archiwum
  abp. E. Profitlich, SJ
 Biblioteka
 Kontakty

Postulatura

 

Proces beatyfikacji męczenników katolickich jest zbieżny z procesem sądowym. Należy dowieść, że prezentowanych 16 Sług Bożych zasługuje na zaszczytny tytuł Męczenników Kościoła Katolickiego.

 

Na czele postulatury stoi postulator – osoba upoważniona przez wspólnotę wiernych do przeprowadzenia procesu. W Rosji inicjatorem wszczęcia niniejszego procesu jest Konferencja Biskupów Katolickich Rosji, a postulatorem – kapłan, doktor teologii, ks. Bronisław Czaplicki.

 

Jako że proces grupowy to w rzeczywistości połączenie szesnastu osobnych, indywidualnych procesów, jest wskazane, by sprawą każdego Sługi Bożego zajmował się inny człowiek, nazywany wice-postulatorem. Wice-postulator gromadzi wszelkie dane o Słudze Bożym i przekazuje je postulatorowi. Materiały te są później badane przez komisje teologiczne i historyczne. Wice-postulator wyszukuje też świadków, którzy mogą złożyć przed Trybunałem zeznania dotyczące życia, śmierci i pamięci o męczeństwie Sługi Bożego.

 

W sytuacji, kiedy świadkowie mieszkają zbyt daleko (na przykład, za granicą) i nie mają możliwości przyjazdu na sesje Trybunału, prowadzący proces – delegat biskupa – zwraca się do innego biskupa z prośbą o przesłuchanie świadków w miejscu ich zamieszkania. Nazywa się to procesem rogatoryjnym. W naszym procesie prowadzi się również kilka procesów rogatoryjnych. Kontakt ze świadkami zapewnia wice-postulator. Musi on znaleźć możliwości, by świadkowie, którzy nie mogą dojechać na miejsce pracy Trybunału, zostali przesłuchani w innym miejscu.

 

Wyznaczony przez postulatora wice-postulator składa przysięgę w kancelarii biskupiej kurii, jeżeli nie złożył jej wcześniej na sesji inaugurującej proces.

 

Jeśli wice-postulator jest aktywny, proces danego Sługi Bożego szybko postępuje naprzód. W naszym przypadku nie wszyscy Słudzy Boży mają swoich wice-postulatorów. Kiedy brakuje wice-postulatora, prace Trybunału związane z danym Sługą Bożym praktycznie nie są prowadzone. Zdarzają się sytuacje, że wice-postulatorzy zostają wyznaczeni, jednak nie są w stanie zdobyć żadnych dokumentów ani list świadków. Wtedy proces na szczeblu diecezjalnym nie ma szans powodzenia.

 

Postulator i wice-postulatorzy mogą rozpowszechniać życiorysy, podobizny i modlitwy o wyniesienie do chwały ołtarzy danych Sług Bożych. Ich życiorysy winny być napisane krytycznie, zgodnie metodą badań historycznych. Nie dopuszcza się publikacji bazujących na fikcji literackiej lub przemilczających ważne fakty z życia Sługi Bożego, gdyż mogą one komplikować proces. Modlitwa o beatyfikację musi zostać zatwierdzona przez biskupa diecezji, która prowadzi proces.

 

Na naszej stronie internetowej opublikowano 16 folderów. Można je drukować i rozpowszechniać we wspólnotach. W każdym z nich znajduje się modlitwa o beatyfikację danego Sługi Bożego.

 

Za wstawiennictwem tych Sług Bożych można modlić się do Boga i za ich pośrednictwem wypraszać Jego łaski. Informacje o faktach otrzymania jakichkolwiek łask (niekoniecznie cudów) prosimy przesyłać na adres podany na stronie internetowej. Taka informacja może być zredagowana w formie dokumentu – powinny być zamieszczone: miejsce zamieszkania, data, podpis świadka – oraz wskazane jest potwierdzenie przez proboszcza danej parafii, że świadek jest wiarygodny.

 

Ks. Bronisław Czaplicki,

Postulator


© Postulator Causae Beat. seu Declarationis Martyrii S. D. Antonii Malecki et Soc.