Strona główna
 Informacje
 Proces beatyfikacji
  Postulatura
  Trybunal
 Słudzy Boży
  Biskup Antoni Malecki
  o. Fabian Abrantowicz, MIC
  m. Katarzyna Abrikosowa, OPL
  o. Epifanij Akułow
  ks. Konstanty Budkiewicz
  ks. Franciszek Budrys
  o. Potapij Emeljanow
  s. Róża Serca Maryi
  Kamila Kruszelnicka
  o. Janis Mendriks, MIC
  ks. Jan Trojgo
  ks. Paweł Chomicz
  o. Andrzej Cikoto, MIC
  ks. Antoni Czerwiński
  o. S. Szulmiński, SAC
 Archiwum
  abp. E. Profitlich, SJ
 Biblioteka
 Kontakty

Trybunał

 

W procesie beatyfikacji Trybunałem nazywa się organ sądowy podległy biskupowi diecezji, który prowadzi proces za zgodą Stolicy Apostolskiej. Trybunał składa się z następujących osób: delegata biskupa (pełniącego obowiązki sędziego), promotora sprawiedliwości (adwokata), notariusza, który zapisuje zeznania świadków i kuriera, który powiadamia świadków o posiedzeniu Trybunału. Zeznania świadków objęte są tajemnicą, której muszą dochować wszyscy członkowie Trybunału. W czasie trwania procesu postulator nie może zapoznawać się z zeznaniami świadków.


© Postulator Causae Beat. seu Declarationis Martyrii S. D. Antonii Malecki et Soc.