Strona główna
 Informacje
 Proces beatyfikacji
  Postulatura
  Trybunal
 Słudzy Boży
  Biskup Antoni Malecki
  o. Fabian Abrantowicz, MIC
  m. Katarzyna Abrikosowa, OPL
  o. Epifanij Akułow
  ks. Konstanty Budkiewicz
  ks. Franciszek Budrys
  o. Potapij Emeljanow
  s. Róża Serca Maryi
  Kamila Kruszelnicka
  o. Janis Mendriks, MIC
  ks. Jan Trojgo
  ks. Paweł Chomicz
  o. Andrzej Cikoto, MIC
  ks. Antoni Czerwiński
  o. S. Szulmiński, SAC
 Archiwum
  abp. E. Profitlich, SJ
 Biblioteka
 Kontakty

ks. Antoni Czerwiński

о. Антоний Червинский

Antoni s. Karola Czerwiński urodził się 8 października 1881 roku w Biłgoraju w ówczesnej Lubelskiej guberni. W dzieciństwie wraz z rodzicami przeniósł się na Krym. Ukończył niższe seminarium i Seminarium Duchowne w Saratowie, Akademię Duchowną w Sankt– Petersburgu ze stopniem magistra teologii. Święcenia kapłańskie przyjął 2 kwietnia 1905 roku. Od 1906 roku był wikariuszem kościoła katedralnego w Saratowie i osobistym sekretarzem Tyraspolskiego biskupa Józefa Kesslera, od września 1911 roku – administratorem parafii we Władykaukazie. Po rewolucji, gdy nie pozostało ani diecezjalnej administracji , ani biskupa, a wiele kościołów było zamkniętych, o. Antoni kontynuował służbę w swojej parafii, obsługując także liczne parafie w różnych miejscach, które zostały bez kapłanów. W 1936 roku, na podstawie fałszywego oskarżenia został aresztowany we Władykaukazie. W 1937 roku został skazany na śmierc i rozstrzelany 26 stycznia 1938 roku. W 1958 roku został pośmiertnie zrahabilitowany.

ks . Antoni był dobrym pasterzem i kaznodzieją, troszczył się o życie duchowe parafian, o wychowanie sierot.Według wspomnień parafian na kazaniach uczył, jak cierpliwie przyjmować cierpienia, nieść krzyż, by zjednoczyć się z Chrystusem, który założył Kościół katolicki, aby wiódł on ludzi drogą zbawienia. Gdy go aresztowano, był świadom, że przyjmuje prześladowania i męczeństwo za wiarę.

Parafianie zachowują w pamięci ks. Antoniego jako świętego człowieka, który niezmordowanie trudził się dla dobra powierzonych jego opiece dusz. Liczni parafianie proszą o orędownictwo swojego pasterza – męczennika i są przekonani o jego wstawiennictwie, niektórzy ze czcią przechowują jego fotografie. O ks. Antonim opublikowanych zostało kilka artykułów, podejmowane były próby rozpoczęcia procesu jego beatyfikacji.
Buklet
Fotografie
Artykuł

© Postulator Causae Beat. seu Declarationis Martyrii S. D. Antonii Malecki et Soc.