Strona główna
 Informacje
 Proces beatyfikacji
  Postulatura
  Trybunal
 Słudzy Boży
  Biskup Antoni Malecki
  o. Fabian Abrantowicz, MIC
  m. Katarzyna Abrikosowa, OPL
  o. Epifanij Akułow
  ks. Konstanty Budkiewicz
  ks. Franciszek Budrys
  o. Potapij Emeljanow
  s. Róża Serca Maryi
  Kamila Kruszelnicka
  o. Janis Mendriks, MIC
  ks. Jan Trojgo
  ks. Paweł Chomicz
  o. Andrzej Cikoto, MIC
  ks. Antoni Czerwiński
  o. S. Szulmiński, SAC
 Archiwum
  abp. E. Profitlich, SJ
 Biblioteka
 Kontakty

 

o. Andrzej Cikoto, MIC

отец Андрей Цикото, MIC
Andrzej Cikoto urodził się 5 grudnia 1891 r. Studia w seminarium i Akademii Duchownej zakończył z tytułem kandydata teologii. Na kapłana został wyświęcony w 1914 r. Pracował w parafii i wykładał w seminarium duchownym. W 1920 w. Wstąpił do zakonu marianów. W 1933 r. Został generałem zakonu. W 1939 r. Został administratorem apostolskim dla katolików wschodniego obrządku w Harbinie (Mandżuria). W 1948 został przez władze chińskie aresztowany i wydany do ZSRR. Skazany na 25 lat lagru. Zmarł w łagrze pod Tajszetem 13 lutego 1952 r. Wśród wiernych i w zakonie marianów trwa opinia jego świętości.

Buklet
Fotografie
Artykuł

Linki przydatne

Krzysztof Trojan MIC, Zgodnie z wolą Najwyższegohttp://www.marianie.pl/index.php?page=pages&text=27&sub=51


© Postulator Causae Beat. seu Declarationis Martyrii S. D. Antonii Malecki et Soc.