Strona główna
 Informacje
 Proces beatyfikacji
  Postulatura
  Trybunal
 Słudzy Boży
  Biskup Antoni Malecki
  o. Fabian Abrantowicz, MIC
  m. Katarzyna Abrikosowa, OPL
  o. Epifanij Akułow
  ks. Konstanty Budkiewicz
  ks. Franciszek Budrys
  o. Potapij Emeljanow
  s. Róża Serca Maryi
  Kamila Kruszelnicka
  o. Janis Mendriks, MIC
  ks. Jan Trojgo
  ks. Paweł Chomicz
  o. Andrzej Cikoto, MIC
  ks. Antoni Czerwiński
  o. S. Szulmiński, SAC
 Archiwum
  abp. E. Profitlich, SJ
 Biblioteka
 Kontakty

O. Epifanij Akułow


О. Епифаний Акулов

Igor Aleksandrowicz Akułow urodził się we wsi Nowo–Nikitskoje w Twerskiej guberni, w prawosławnej chłopskiej rodzinie. W 1918 roku ukończył szkołę realną. Od 1920 roku w nowicjacie w Aleksandro Newskiej Ławrze. Uczył się też w Piotrogradzkim Teologicznym instytucie. 2 listopada 1921 roku złożył śluby przyj mując imię Epifanij. Pod wpływem znajomości z błogosławionym Leonidem Fiodorowem przyłączył się do Kościoła katolickiego. Latem 1922 roku przyjął święcenia kapłańskie . Od sierpnia 1922 roku był wikariuszem parafii Zesłania Ducha Świętego wschodniego obrząku w Petrogradzie. W 1923 roku został aresztowany i skazany na 10 lat więzienia. W 1927 roku został przedterminowo zwolniony i wysłany na zesł anie. W 1933 roku uwolniony ze zsyłki. Służył w różnych kościołach W Leningradzie. W 1935 roku został znów na krótko aresztowany. W 1937 roku na skutek fałszywego oskarżenia został aresztowany, skazany na śmierć i rozstrzelany 25 sierpnia 1937 roku. Pochowany Lewa szowskim Pustkowiu pod Leningradem . W 1989 roku został pośmiertnie zrehabilitowany.

Wśród wiernych w Sankt –Petersburgu istnieje pamięć o męczeństwie o. Epifania i przekonanie o jego świętości.


Buklet

Fotografie

Artykuł

© Postulator Causae Beat. seu Declarationis Martyrii S. D. Antonii Malecki et Soc.