Strona główna
 Informacje
 Proces beatyfikacji
  Postulatura
  Trybunal
 Słudzy Boży
  Biskup Antoni Malecki
  o. Fabian Abrantowicz, MIC
  m. Katarzyna Abrikosowa, OPL
  o. Epifanij Akułow
  ks. Konstanty Budkiewicz
  ks. Franciszek Budrys
  o. Potapij Emeljanow
  s. Róża Serca Maryi
  Kamila Kruszelnicka
  o. Janis Mendriks, MIC
  ks. Jan Trojgo
  ks. Paweł Chomicz
  o. Andrzej Cikoto, MIC
  ks. Antoni Czerwiński
  o. S. Szulmiński, SAC
 Archiwum
  abp. E. Profitlich, SJ
 Biblioteka
 Kontakty


s. Róża Serca Maryi (Jętkiewicz), OPL


с. Роза Сердца Марии

Halina Fadiejewna Jętkiewicz urodziła się 24 maja 1896 r. w Witebskiej guberni, w polskiej rodzinie. Ukończyła wyższe żeńskie kursy . Wst ąpiła do zgromadzenia sióstr trzeciego zakonu Św. Dominika, którym kierowała matka Katarzyna Abrikosowa. W zakonie przyjęła imię siostry Róży Serca Maryi. W r. 1923 została aresztowana i skazana 5 lat więzienia, a potem na 3 lata zsyłki. Po uwolnieniu nie wolno jej było przebywać w sześciu najwiekszych miastach ZSRR. W 1935 r. znów została aresztowana w związku ze sprawą katolickiego duchowieństwa, ale ją uniewinniono. W 1942 roku została posłana do wsi Nowo-Szulba w Semipałatyńskim obwodzie w Kazachstanie w celu opieki nad chorą siostrą ze zgromadzenia. Tam zmarła na skutek cieżkiej choroby 10 stycznia 1944 r.

Siostra Róża Serca Maryi świadomie przyjmowała wszystkie cierpienia za Chrystusa wypełniając ślub złożony przed aresztowaniami, w którym oddała Bogu swoje życie w of ierze za zbawienie Rosji. Niejednokrotnie odmawiała wyjazdu do swoich krewnych w Polsce, pragnąc wypełnić swój ślub. Do końca życia siostra Róża Serca Maryi zachowała wierność katolickiej wierze i swojemu powołaniu.

Wsród wiernych w Rosji i dominikanek w Polsce istnieje przekonanie o świętości s. Róży Serca Maryi i o jej męczeństwie. Istnieją poświęcone jej publikacje.


Buklet
Fotografie
Artukuł

© Postulator Causae Beat. seu Declarationis Martyrii S. D. Antonii Malecki et Soc.