Strona główna
 Informacje
 Proces beatyfikacji
  Postulatura
  Trybunal
 Słudzy Boży
  Biskup Antoni Malecki
  o. Fabian Abrantowicz, MIC
  m. Katarzyna Abrikosowa, OPL
  o. Epifanij Akułow
  ks. Konstanty Budkiewicz
  ks. Franciszek Budrys
  o. Potapij Emeljanow
  s. Róża Serca Maryi
  Kamila Kruszelnicka
  o. Janis Mendriks, MIC
  ks. Jan Trojgo
  ks. Paweł Chomicz
  o. Andrzej Cikoto, MIC
  ks. Antoni Czerwiński
  o. S. Szulmiński, SAC
 Archiwum
  abp. E. Profitlich, SJ
 Biblioteka
 Kontaktyks. Konstanty Budkiewicz
о. Константин Будкевич
Konstanty Romuald Julianowicz Budkiewicz urodził się 19 czerwca 1867 r. w Zubrach w D źwińskiej g uberni. Ukończył Sankt–Peterburs kie Seminarium Duchowne i Duchowną Akademię. W 1893 r. Przyjął święcenia kapłańskie. Uzyskał stopień magistra teologii. Był wikariuszem i katechetą w parafii Św. Trójcy w Pskowie, od 1896 r. zosta ł katechetą męskiego i żeńskiego gimnazjum w Witebsku. Od 1903 r. służył w parafii św. Ka tarzyny w Sankt– Petersburgu, w 1905 r. został jej proboszczem. Od 1908 r. był dziekanem peterburskiego dekanatu. W 1918 r. został prałatem i generalnym wikariuszem biskupa Jana C ieplaka, służącego w Petersburgu. Był wybitnym organizatorem i działaczem społecznym, szczególnie w dziedzinie rozwoju polskiego kształcenia w parafiach Sankt–Petersburga i obwodu, zajmował się działalnością charytatywną, organizował duchowieństwo dla obrony praw wierzących. W 1918 r. aktywnie wystepował o uwolnienie aresztowanego przez władzę sowiecką metropolity Edwarda Roppa . Od 1922 roku był profesorem podziemnego Seminarium Duchownego, organizowanego w zwiazku z niemożliwością legalnego przygotowywania kapłanów. 13 marca 1923 r. został aresztowany w zwiazku ze sprawą duchowieństwa katolickiego z arcybiskupem Ceplakiem na czele. 21 – 26 marca 1923 roku, na otwartym procesie sądowym w Moskwie został skazany na śmierć. Został rozstrzelany na Wielkanoc, w nocy z 31 marca na 1 kwietnia 1923 r.

Ksiądz Konstanty był gotowy ponieść męczeństwo za wiarę. W liście jednego z agentów GPU , obecnych przy rozstrzelaniu do adwokata kapłana zawarta jest informacja , że dziekan zawczasu napisał list do Papieża, był całkowicie spokojny i zwrócił się do drugiego agenta ze słowami: Proszę przekazać ostatnie moje pozdrowienie ojcu (arcybiskupowi) Cieplakowi i zaświadczyć o tym, że byłem do końca wierny Stolicy Apostolskiej. Po tym jak prałat wypowiedział te słowa, strzelono mu w głowę. Zgodnie z drugą wersją, na miejscu kaźni prałat przeżegnał się, błogosławił kata i dwóch jego pomocników, a sam odwrocił się w stronę ściany szepcząc słowa modlitwy. Wystrzał kata przerwał jego modlitwę.

Od samego momentu śmierci księdza Konstantego istnieje przekonanie o jego świętości i pamięć o jego męczeństwie trwa wśród wiernych, zwłaszcza w parafii św. Katarzyny w Petersburgu, gdzie także jest przechowywana jego stuła. Modlitwy o jego wstawiennictwo są wznoszone w Rosji i za granicą, przykład jego męczeńskiej śmierci jest wspominany w homiliach kapłanów. Ksi ę dzu Konstantemu zostało poświęconych kilka publikacji.Buklet
Fotografie
Artykuł

Linki przydatne

Stefania Viscardi, Krwawa ofiara bolszewizmu

http://ropczyce.rzeszow.opoka.org.pl/Wspolnota/Nr111/ofiara-bolszewizmu.html

 

Ks. Robert Mirończuk, Pamięci ks. Budkiewicza

http://www.echokatolickie.pl/index.php?str=100&id=1772

 

Zdzisław Nowicki, Czerwona stuła XKB

http://mateusz.pl/wdrodze/nr308/308-14-Notatki.htm

 

Grajewski A. Proces w Moskwie // Gość niedzielny. 2013. 14 kwietnia. Str. 42, 43.


© Postulator Causae Beat. seu Declarationis Martyrii S. D. Antonii Malecki et Soc.