Strona główna
 Informacje
 Proces beatyfikacji
  Postulatura
  Trybunal
 Słudzy Boży
  Biskup Antoni Malecki
  o. Fabian Abrantowicz, MIC
  m. Katarzyna Abrikosowa, OPL
  o. Epifanij Akułow
  ks. Konstanty Budkiewicz
  ks. Franciszek Budrys
  o. Potapij Emeljanow
  s. Róża Serca Maryi
  Kamila Kruszelnicka
  o. Janis Mendriks, MIC
  ks. Jan Trojgo
  ks. Paweł Chomicz
  o. Andrzej Cikoto, MIC
  ks. Antoni Czerwiński
  o. S. Szulmiński, SAC
 Archiwum
  abp. E. Profitlich, SJ
 Biblioteka
 Kontakty


o. Potapij Emeljanow

Piotr Andriejewicz Emeljanow urodził się w 1884 roku w Ufimskiej guberni w chłopskiej staroobrz ędowej rodzinie, później przyjąwszej prawosławie. W młodości został przyjęty do monastyru, gdzie otrzymał imię Potapij. Święcenia kapłańskie przyjął w 1914 r. Od marca 1917 r. był proboszczem we wsi Niżniaja Bogdanowka pod Ługańskiem na Ukrainie. W 1918 r. razem ze swoją parafią prz yłączył się do Kościoła katolickiego. Wielokrotnie był prześladowan y przez ci ągle zmieniające się władze: niejednokrotnie był pobity, siedział w więzieniach i cudem uniknął śmierci. W 1927 r. na podstawie fałszywych oskarżeń został aresztowany przez bolszewikow i skazany na 10 lat łagrów. Odbywał karę na S ołowkach. 4 sierpnia 1936 r. został uwolniony. Zmarł 14 sierpnia tegoż roku na st. Nadwojcy w Karelii. Miejsce jego pochówku jest nieznane.

We wszystkich okolicznościach o. Potapij nieugięcie i odważnie wyznawał katolicką wiarę. W 1932 r. Mówił na przesłuchaniu: ”Czas, który spędziłem w łagrze nie zachwiał moimi religijnymi przekonaniami, tutaj stałem się jeszcze bardziej stanowczym katolikiem i nic już nie może mną zachwiać’’. Podczas przebywania w łagrze on zawsze okazywał miłosierdzie wobec drugich, pomagał im w trudnościach, o czym zachowały się wspomnienia.

Pamieć o jego męczeństwie trwa wśród niektórych wspólnot wiernych w Rosji. W Rosji i za granicą zostało opublikowanych kilka artykułów o ojcu Potapim. W niektórych wspólnotach rosyjskich katolików bizantyjskiego obrządku istnieje opinia o jego świętości, są wznoszone modlitwy o jego wstawiennictwo i podejmowane wysiłki wiernych rozprzestrzeniania świadectw o nim i jego prywatnego kultu.

 

Buklet

Artykuł

 

© Postulator Causae Beat. seu Declarationis Martyrii S. D. Antonii Malecki et Soc.