Strona główna
 Informacje
 Proces beatyfikacji
  Postulatura
  Trybunal
 Słudzy Boży
  Biskup Antoni Malecki
  o. Fabian Abrantowicz, MIC
  m. Katarzyna Abrikosowa, OPL
  o. Epifanij Akułow
  ks. Konstanty Budkiewicz
  ks. Franciszek Budrys
  o. Potapij Emeljanow
  s. Róża Serca Maryi
  Kamila Kruszelnicka
  o. Janis Mendriks, MIC
  ks. Jan Trojgo
  ks. Paweł Chomicz
  o. Andrzej Cikoto, MIC
  ks. Antoni Czerwiński
  o. S. Szulmiński, SAC
 Archiwum
  abp. E. Profitlich, SJ
 Biblioteka
 Kontakty


Matka Katarzyna Abrikosowa, OPL
Мать Екатерина Абрикосова
Anna Iwanowna Abrikosowa urodziła się 2 stycznia 1883 r w Moskwie w rodzinie kupieckiej.W 1903 r ukończyła Garton colledge uniwersytetu Cambridge, wróciła do Rosji i wyszła zamąż za Władimira Władimirowicza Abrikosowa. 20 grudnia 1908 roku w Paryżu przyjęła katolicyzm. W 1913 roku została przyjęta do Trzeciego Zakonu Św. Dominika. W 1917 r przeszła na bizantyjski obrządek. W 1917 roku założyła i stanęła na czele zgromadzenia sióstr tercjarek Zak onu Św. Dominika. W 1923 roku była aresztowana wraz z siostrami swojej wspólnoty a następnie skazana na 10 lat więzienia.W 1932 roku przeszła operację raka piersi i ze względu na stan zdrowia została uwolniona. W 1933 roku została znów aresztowana i skazana na 8 lat łagrów. Zmarła 23 lipca 1936 r. w szpitalu Butyrskiego więzienia w Moskwie, ciało skremowano 27 lipca 1936 r.

Matka Katarzyna była gotowa przyj ąść męczeństwo za Chrystusa. Mając możliwość niedługo przed aresztowaniem wyjechać za granicę, pisała: „Mi jednakże chciałoby się żyć tylko nadprzyrodzonym życiem i wypełniać do końca mój ślub ofiary za kapłanów i za Rosję”. W łagrach i więzieniach zawsze zachowywała nieugiętość w wyznawaniu katolickiej wiary. Gdy było to możliwe, duchowo podtrzymywała siostry swojego zgromadzenia i innych więźniów.

Pamięć o jej męczeńskiej śmierci zachowała się wsród wielu wiernych w Rosji i za granicą, w tym wsród rosyjskich katolików bizantyjskiego obrządku i kilku grup dominikanów-tercjarzy. W Rosji i za granicą wydano kilka poświęconych jej publikacji. Wielu wiernych wierzy w jej orędownictwo.


  Fotografie
Artykuł

© Postulator Causae Beat. seu Declarationis Martyrii S. D. Antonii Malecki et Soc.