Strona główna
 Informacje
 Proces beatyfikacji
  Postulatura
  Trybunal
 Słudzy Boży
  Biskup Antoni Malecki
  o. Fabian Abrantowicz, MIC
  m. Katarzyna Abrikosowa, OPL
  o. Epifanij Akułow
  ks. Konstanty Budkiewicz
  ks. Franciszek Budrys
  o. Potapij Emeljanow
  s. Róża Serca Maryi
  Kamila Kruszelnicka
  o. Janis Mendriks, MIC
  ks. Jan Trojgo
  ks. Paweł Chomicz
  o. Andrzej Cikoto, MIC
  ks. Antoni Czerwiński
  o. S. Szulmiński, SAC
 Archiwum
  abp. E. Profitlich, SJ
 Biblioteka
 Kontakty

Archiwum

Abp. Edward Profitlich, SJ

Edward-Gottlieb s. Markusa Profitlich urodził się 11 września 1890 roku we wsi Birrensdorf pod Koblencją w Niemczech w rodzinie chłopskiej. Ukończył gimnazjum w Linzu i uczył się w Seminarium Duchownym w Trewirze, ale nie ukończył go. 11 kwietnia 1913 roku wstąpił do zakonu jezuitów w Greherenbergu...    >>>>>
© Postulator Causae Beat. seu Declarationis Martyrii S. D. Antonii Malecki et Soc.