Strona główna
 Informacje
 Proces beatyfikacji
  Postulatura
  Trybunal
 Słudzy Boży
  Biskup Antoni Malecki
  o. Fabian Abrantowicz, MIC
  m. Katarzyna Abrikosowa, OPL
  o. Epifanij Akułow
  ks. Konstanty Budkiewicz
  ks. Franciszek Budrys
  o. Potapij Emeljanow
  s. Róża Serca Maryi
  Kamila Kruszelnicka
  o. Janis Mendriks, MIC
  ks. Jan Trojgo
  ks. Paweł Chomicz
  o. Andrzej Cikoto, MIC
  ks. Antoni Czerwiński
  o. S. Szulmiński, SAC
 Archiwum
  abp. E. Profitlich, SJ
 Biblioteka
 KontaktyO. Fabian Abrantowicz, MICОтец Фабиан Абрантович

Fabian Abrantowicz urodził się 14 września 1884 w Nowogródku. Studiował w seminarium duchownym i Akademii Duchownej w Petersburgu, następnie w Louven w Belgii. Studia zakończył doktoratem z filozofii. Wyświęcony na kapłana w 1908 r. Pracował na kilku parafiach. Był profesorem Akademii Duchownej w Petersburgu, a po odtworzeniu diecezji mińskiej, został rektorem seminarium w Mińsku na Białorusi. Jest autorem kilku książek. W 1926 r. wstąpił do zakonu marianów. Od listopada 1928 był administratorem apostolskim dla katolików obrządku bizantyńskiego w Harbinie (Mandżuria). Opiekował się kilkoma szkołami. W 1939 r. Odbył podróż do Rzymu i do Polski. Został wtedy aresztowany przez władze sowieckie przy przekroczeniu powstałej po zajęciu Polski przez Niemcy i ZSRR niemiecko-sowieckiej granicy. Przebywał w więzieniu w Moskwie. Zmarł tam 2 czerwca 1946 r. Opinia jego świętości trwa wśród wiernych w Białorusi i w innych krajach.
Buklet
Fotografie
Artykuł

Linki przydatne

Krzysztof Trojan MIC, Pełen Bożej odwagi http://www.marianie.pl/index.php?page=pages&text=27&sub=52

© Postulator Causae Beat. seu Declarationis Martyrii S. D. Antonii Malecki et Soc.