Strona główna
 Informacje
 Proces beatyfikacji
  Postulatura
  Trybunal
 Słudzy Boży
  Biskup Antoni Malecki
  o. Fabian Abrantowicz, MIC
  m. Katarzyna Abrikosowa, OPL
  o. Epifanij Akułow
  ks. Konstanty Budkiewicz
  ks. Franciszek Budrys
  o. Potapij Emeljanow
  s. Róża Serca Maryi
  Kamila Kruszelnicka
  o. Janis Mendriks, MIC
  ks. Jan Trojgo
  ks. Paweł Chomicz
  o. Andrzej Cikoto, MIC
  ks. Antoni Czerwiński
  o. S. Szulmiński, SAC
 Archiwum
  abp. E. Profitlich, SJ
 Biblioteka
 Kontakty

ks. Jan Trojgo


о. Ян Тройго

Jan Janowicz Trojgo urodził się 12.12.1881 roku we wsi Progalino w Grodzieńskiej guberni w rodzinie chłopskiej. Ukończył Seminarium Duchowne i Duchowną Akademię w Sankt – Petersburgu, uzyskując stopień magistra teologii. Święcenia kapłańskie przyjął w 1906 roku. Służył w Mohyl owie, następnie był profesorem Seminarium Duchownego w Sankt–Petersburgu. Od 1914 roku pracował w Kurii Mohylewskiej Metropolii w Sankt–Petersburgu. W 1923 był aresztowany i skazany na 3 lata więzienia. W 1925 roku po wyjściu na wolność pracował jako proboszcz Kościoła Św. Stanisława w Leningradzie. W 1927 roku został aresztowany i skazany na 5 lat łagrów. Był więźniem Sołowieckiego łagru W 1932 roku przewieziono go stamtąd do leningradzkiego więzienia, gdzie, prawdopodobnie w rezultacie znęcania się, dnia 11.08.1932 roku zmarł na wylew w więziennym szpitalu. Został pochowany pod obcym imieniem na Preobrażeńskim cmentarzu w Sankt – Petersburgu (miejsc a pochowania nie odnaleziono).

O. Jan był gotów ponieść męczeństwo za wiarę. Na przesłuchaniu w 1932 roku mówił: „Uważam sięza głęboko wierzącego, przekonanego katolika i kapłana. Dla moich przekonań jestem gotowy poświęcić moje życie”.

Wśród wierzących w Sankt–Petersburgu panuje przekonanie o tym, że ks. Jan Trojgo był męczennikiem za wiarę.Buklet
Fotografie


 

 

© Postulator Causae Beat. seu Declarationis Martyrii S. D. Antonii Malecki et Soc.