Strona główna
 Informacje
 Proces beatyfikacji
  Postulatura
  Trybunal
 Słudzy Boży
  Biskup Antoni Malecki
  o. Fabian Abrantowicz, MIC
  m. Katarzyna Abrikosowa, OPL
  o. Epifanij Akułow
  ks. Konstanty Budkiewicz
  ks. Franciszek Budrys
  o. Potapij Emeljanow
  s. Róża Serca Maryi
  Kamila Kruszelnicka
  o. Janis Mendriks, MIC
  ks. Jan Trojgo
  ks. Paweł Chomicz
  o. Andrzej Cikoto, MIC
  ks. Antoni Czerwiński
  o. S. Szulmiński, SAC
 Archiwum
  abp. E. Profitlich, SJ
 Biblioteka
 Kontakty

Biskup Antoni Malecki


еп. Антоний Малецкий

Antoni Josifowicz Malecki urodził się w Sankt–Petersburgu 17 kwietnia 1861 roku. Ukończył Petersburskie Seminarium Duchowne. Święcenia kapłańskie przyjął w 1884 roku. W 1896 roku zorganizował przytułek dla chłopców i pierwsze polskie gimnazjum. Został aresztowany w marcu 1923 roku i skazany na 3 lata pozbawienia wolności. W styczniu 1926 roku wrócił do Leningradu. 13 maja 1926 roku przyjął sakrę biskupią i został mianowany Administratorem Apostolskim Leningradu. W listopadzie 1930 roku został aresztowany i zesłany na Syberię. W 1934 roku, za wstawiennictwem organiz acji międzynarodowych, w nadzwyczaj ciężkim stanie zdrowia, nadszarpniętego przeniesionymi w zsyłce cierpieniami, w rezultacie wymiany został wywieziony do Polski. Zmarł w Warszawie 17 stycznia 1935 roku. Pierwotnie był pochowany w katedrze św. Jana w Warszawie.

W czasie przebywania w Sankt–Petersburgu biskup Malecki bardzo wiele sił i uwagi poświęcał młodzieży i kształceniu dzieci, za co nazywano go: „Petersburski don Bosco” chociaż w 1934 roku został wywieziony do Warszawy, sam, powołujac się na swoje pasterskie obowiązki, nie wyrażał swojej zgody na wyjazd.

Wśród wiernych bardzo szeroko rozpowszechniła się pamięć o biskupie Antonim Maleckim i sława jego świętości. Wierni modlą się o jego beatyfikację, z czcią przechowują jego wizerunki. Jego pamięci zostało poświęcone sympozjum, a w kościele św. Stanisława została umieszczona poświęcona jemu tablica. Biskupowi Maleckiemu zostało poświęconych wiele publikacji, istnieje też wspólnota nosząca jego imię.


Buklet
Fotografie
Artykuł

Pożarski K., ks. Niezłomny Pasterz w Rosji Sługa Boży biskup Antoni Malecki (1861-1935). - Warszawa: W-wo Sióstr Loretanek, 2010. - 136 s., il.

Linki przydatne

Ks. Krzysztof Pożarski, Polak z pochodzenia, Petersburczyk z urodzenia, humanista  z powołania

http://www.wspolnota-polska.org.pl/index.php?id=kw7_1_06

 

Ks K. Pożarski, Niezłomny Pasterz w Rosji Sługa Boży biskup Antoni Malecki

http://konserwa.blox.pl/2010/02/Ks-K-Pozarski-Niezlomny-Pasterz-w-Rosji-Sluga.html

 

Ks. F. Rutkowski, Biskup Antoni Malecki (książka w wersji elektronicznej)

http://pbc.biaman.pl/dlibra/doccontent?id=5179&dirids=1

 

Z. Dmochowski, Historia powstania katolickich zakładów wychowawczych w Petersburgu

www.dmocho.one.pl/~zdmochowski/Inne/Historia.pdf

© Postulator Causae Beat. seu Declarationis Martyrii S. D. Antonii Malecki et Soc.