Strona główna
 Informacje
 Proces beatyfikacji
  Postulatura
  Trybunal
 Słudzy Boży
  Biskup Antoni Malecki
  o. Fabian Abrantowicz, MIC
  m. Katarzyna Abrikosowa, OPL
  o. Epifanij Akułow
  ks. Konstanty Budkiewicz
  ks. Franciszek Budrys
  o. Potapij Emeljanow
  s. Róża Serca Maryi
  Kamila Kruszelnicka
  o. Janis Mendriks, MIC
  ks. Jan Trojgo
  ks. Paweł Chomicz
  o. Andrzej Cikoto, MIC
  ks. Antoni Czerwiński
  o. S. Szulmiński, SAC
 Archiwum
  abp. E. Profitlich, SJ
 Biblioteka
 Kontakty

ks. Franciszek Budrys

о. Франтишек Будрис

 

Franciszek s.Ignacego Budrys urodził się 14 października 1882 roku. Ukończył Seminarium Duchowne w Sankt –Petersburgu i w roku 1907 przyjął święcenia kapłańskie. Od 1907 roku był rektorem kościoła i katechetą w Tomsku, od 1924 roku – administratorem parafii w Tobolsku i kapelanem w Tumeni. Jednocześnie służył w parafiach Perm i Jekaterynburg, następnie do 1937 roku słuzył w parafiach Perm, Kazań, Ufa i Wiatka. W 1937 roku w Ufie na podstawie fałszywego oskarżenia został aresztowany wraz z członkami rady parafialnej. Skazano go na śmierć i rozstrzelano w więzieniu w Ufie.

W parafiach Syberii i w Ufie zachowywana jest pamięć o nim jako o żarliwym pasterzu. Pojawiły się artykuły poświęcone jego trudom i męczeńskiej śmierci.


Buklet
Fotografie
Artykuł

© Postulator Causae Beat. seu Declarationis Martyrii S. D. Antonii Malecki et Soc.