Strona główna
 Informacje
 Proces beatyfikacji
  Postulatura
  Trybunal
 Słudzy Boży
  o. Fabian Abrantowicz, MIC
  m. Katarzyna Abrikosowa, OPL
  o. Epifanij Akułow
  ks. Konstanty Budkiewicz
  ks. Franciszek Budrys
  o. Potapij Emeljanow
  s. Róża Serca Maryi
  Kamila Kruszelnicka
  Biskup Antoni Malecki
  o. Janis Mendriks, MIC
  ks. Jan Trojgo
  ks. Paweł Chomicz
  o. Andrzej Cikoto, MIC
  ks. Antoni Czerwiński
  o. S. Szulmiński, SAC
 Archiwum
  abp. E. Profitlich, SJ
 Biblioteka
 Kontakty


Szanowni Państwo!

“Nowi męczennicy Rosji” – program Kościoła katolickiego w Rosji został zatwierdzony przez Konferencję biskupów katolickich Rosyjskiej Federacji 30. 01. 2002 r. Zadaniem, stojącym przed programem, była praca nad przygotowaniem do beatyfikacji katolickich męczenników XX wieku z Rosji. W pierwszej kolejności należało zebrać dane o kandydatach do chwały ołtarzy, informacje i dokumenty o ich życiu i śmierci, a także o prywatnym kulcie, który istniał na całym świecie. Zgromadzone dokumenty zostały przedłożone kompetentnej władzy kościelnej, od której zależało oficjalne rozpoczęcie procesu beatyfikacji. Proces otrzymał w Rzymie nazwanie „Causa Beatificationis seu Declarationis Martyrii Servorum Dei Eduardi Profittlich Archiepiscopi titularis Hadrianopolitani in Haemimonto Administratoris Apostolici Estoniensis, ex Societate Iesu et XV Sociorum” i został rozpoczęty 31. 05. 2003 r. Od tego czasu kandydatom przysługuje tytuł Sług Bożych.

Jesteśmy gotowi podjąć się informowania Was na bieżąco o przebiegu procesu beatyfikacji. Jeżeli zainteresowani jesteście otrzymaniem oficjalnej informacji i aktualnych wiadomości dotyczących procesu beatyfikacji katolickich męczenników Rosji, prosimy o danie nam znać o tym na jeden z podanych adresów kontaktowych. Jeżeli jesteście tym zainteresowani, będziemy radzi okazać wam pomoc w ustanowieniu kontaktów z autorami artykułów i materiałów poświęconych proponowanym kandydatom na ołtarze.

Oczekujemy na Waszą współpracę. Szczególnie ważna dla nas będzie każda propozycja pomocy w tłumaczeniu na język polski informacji i artykułów, zamieszczonych po rosyjsku na stronicy internetowej oraz wszelka informacja o opublikowanych pracach na temat proponowanych kandydatów dla beatyfikacji i o formach ich prywatnego kultu.

Z poważaniem!

Ks. Bronisław Czaplicki, postulator procesu beatyfikacji katolickich męczenników z Rosji


© Postulator Causae Beat. seu Declarationis Martyrii S. D. Antonii Malecki et Soc.