Strona główna
 Informacje
 Proces beatyfikacji
  Postulatura
  Trybunal
 Słudzy Boży
  Biskup Antoni Malecki
  o. Fabian Abrantowicz, MIC
  m. Katarzyna Abrikosowa, OPL
  o. Epifanij Akułow
  ks. Konstanty Budkiewicz
  ks. Franciszek Budrys
  o. Potapij Emeljanow
  s. Róża Serca Maryi
  Kamila Kruszelnicka
  o. Janis Mendriks, MIC
  ks. Jan Trojgo
  ks. Paweł Chomicz
  o. Andrzej Cikoto, MIC
  ks. Antoni Czerwiński
  o. S. Szulmiński, SAC
 Archiwum
  abp. E. Profitlich, SJ
 Biblioteka
 Kontakty

Biblioteka


ks. Bronisław Czaplicki

 

Ks. Bronisław Czaplicki

Katolicka działalność oświatowo-wychowawcza w Petersburgu

w drugiej połowie XIX i na pocz. XX w.


Ks. Roman Dzwonkowski

Losy duchowieństwa katolickiego w ZSRR w latach 1917-1939

 

Ks. Marek Inglot SJ

Historia struktur Kościoła katolickiego w Rosji

 

Zofia Lichariewa

Bł. Leonid Fiodorow, egzarcha Kościoła greckokatolickiego


Anatolia Nowicka

Dominikanki rosyjskie


Zdzisław Nowicki
Cmentarz w Lewaszowo - miejsce spoczynku Polaków


Ks. Krzysztof Pożarski
Poświęcenie pomnika katolikom na Lewaszowskim cmentarzu koło Petersburga [28.10.2010]


Ks. F. Rutkowski

Arcybiskup Jan Cieplak (książka w wersji elektronicznej)

 

Br. Marek M. Urbaniak FSC

Cena wierności. Męczennicy czasów komunizmu 1917-?

 
© Postulator Causae Beat. seu Declarationis Martyrii S. D. Antonii Malecki et Soc.