Strona główna
 Informacje
 Proces beatyfikacji
  Postulatura
  Trybunal
 Słudzy Boży
  Biskup Antoni Malecki
  o. Fabian Abrantowicz, MIC
  m. Katarzyna Abrikosowa, OPL
  o. Epifanij Akułow
  ks. Konstanty Budkiewicz
  ks. Franciszek Budrys
  o. Potapij Emeljanow
  s. Róża Serca Maryi
  Kamila Kruszelnicka
  o. Janis Mendriks, MIC
  ks. Jan Trojgo
  ks. Paweł Chomicz
  o. Andrzej Cikoto, MIC
  ks. Antoni Czerwiński
  o. S. Szulmiński, SAC
 Archiwum
  abp. E. Profitlich, SJ
 Biblioteka
 Kontakty

Sługa Boży Abp Edward Profittlich SJ 1890—1942Edward-Gottlieb s. Markusa Profittlich urodził się 11 września 1890 roku we wsi Birrensdorf pod Koblencją w Niemczech w rodzinie chłopskiej. Ukończył gimnazjum w Linzu i uczył się w Seminarium Duchownym w Trewirze, ale nie ukończył go. 11 kwietnia 1913 roku wstąpił do zakonu jezuitów. 27 sierpnia 1922 roku przyjął święcenia kapłańskie. W 1922 roku został doktorem teologii i doktorem filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 1924 roku był misjonarzem w Polsce, od 1925 roku w Niemczech, od 1930 roku – w Tallinie. W 1931 roku został mianowany Apostolskim Administratorem Estonii. 27 grudnia 1936 roku przyjął sakrę biskupią. Pozostawał w Tallinie po przyłączeniu Estonii do ZSRR. Starał się o zezwolenie na wyjazd do Rzeszy katolickich kapłanów i zakonnic. W 1941 roku po przyłączeniu Estonii do ZSRR, został aresztowany i przybywał w więzieniu w mieście Kirów (Wiatka). Został skazany na śmierć. Zmarł w więzieniu 22 lutego 1942 roku, zanim wykonano wyrok. 12 czerwca 1990 roku został pośmiertnie zrehabilitowany.

Abp Profittlich był gotowy ponieść męczeństwo za wiarę. W liście do krewnych i znajomych z 8 lutego 1941 roku pisał, że to normalne, gdy pasterz zostaje ze swoim stadem, i razem z trzodą przyjmuje radości i cierpienia. Pisze o tym, jak radośnie jest odczuwać obecność Boga, Któremu wszystko oddaliśmy, i o tym, że jest on gotów oddać Mu całą swoją wolność i życie: ”A moje życie i, jeśli to potrzebne, to i moje cierpienia, będą życiem i cierpieniami dla Chrystusa”.

Modlitwa o beatyfikację Sługi Bożego arcybiskupa Edwarda Profittlicha

Wszechmogący Boże, Twój Syn cierpiał i umarł na krzyżu dla zbawienia ludzi. Naśladując Go, Sługa Twój abp Edward Profittlich umiłował Cię z całego serca, wiernie Tobie służył w czasie prześladowań i poświęcił swoje życie za Kościół. Wsław go w gronie Twoich błogosławionych, aby przykład jego wierności i miłości zajaśniał wobec całego świata. Błagam Cię, przez jego wstawiennictwo, wysłuchaj moją prośbę.............................Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Modlitwa do odmawiania prywatnego lub wspólnotowego poza liturgią.
+ Arcybiskup Tadeusz Kondrusiewicz, Petersburg 5. 04. 2004
O łaskach, otrzymanych przez wstawiennictwo Sługi Bożego, należy powiadomić postulatora pod adresem:
ks. B. Czaplicki, ul. 1-ya Krasnoarmeyskaya 11,  190005 Sankt-Petersburg, Rosja.

© Postulator Causae Beat. seu Declarationis Martyrii S. D. Antonii Malecki et Soc.