Strona główna
 Informacje
 Proces beatyfikacji
  Postulatura
  Trybunal
 Słudzy Boży
  Biskup Antoni Malecki
  o. Fabian Abrantowicz, MIC
  m. Katarzyna Abrikosowa, OPL
  o. Epifanij Akułow
  ks. Konstanty Budkiewicz
  ks. Franciszek Budrys
  o. Potapij Emeljanow
  s. Róża Serca Maryi
  Kamila Kruszelnicka
  o. Janis Mendriks, MIC
  ks. Jan Trojgo
  ks. Paweł Chomicz
  o. Andrzej Cikoto, MIC
  ks. Antoni Czerwiński
  o. S. Szulmiński, SAC
 Archiwum
  abp. E. Profitlich, SJ
 Biblioteka
 Kontakty

Pożarski K., ks. Niezłomny Pasterz w Rosji Sługa Boży biskup Antoni Malecki (1861-1935). - Warszawa: W-wo Sióstr Loretanek, 2010. - 136 s., il.

Spis treści

Słowo wstępne - Józef Kardynał Glemp Prymas Polski … 4
Przedmowa - abp Tadeusz Kondrusiewicz - metropolita mińsko-mohylewski … 5
Kościoł rzymskokatolicki w czasach imperium rosyjskiego … 7
Kościoł św. Katarzyny i inne katolickie świątynie w Petersburgu … 10
Polacy w Petersburgu … 24

1. Rodowód Maleckich … 31
2. Dzieciństwo i młodość Abntoniego Maleckiego … 35
3. W seminarium mohylewskim w Petersburgu … 38
4. Pierwsze lata kapłaństwa … 41
5. Wikariusz w kościele św. Stanisława w Petersburgu … 46
6. Zakłady Wychowawczo-Rzemieślnicze … 50
7. Przewrót bolszewicki … 85
8. Dalszy ciąg prześladowań i szykan … 89
9. Administrator apostolski Leningradu … 95
10. Zsyłka na Syberię … 98
11. W wolnej Polsce … 100
12. Odpoczynek w Domu Ojca … 101
13. Losy wychowanków ks. A. Maleckiego
na podstawie życia dwóch chłopców z rodziny Kudukisów … 106
14. Adela Ochocimska - wierna pomocnica ks. A. Maleckiego … 108
15. Odrodzenie pamięci o biskupie męczenniku … 110
16. Cichy człowiek z Piasków … 114
17. Mistrz ludzi cierpiących … 120
18. Konferencja o bp. Antonim Maleckim
i odsłonięcie pamiątkowej tablicy w Petersburgu (9-10 grudnia 2006 r.) … 122

Modlitwa o beatyfikację świątobliwego biskupa Antoniego Maleckiego … 126
Ballada o przesławnym biskupie Antonim Maleckim … 127
Z archiwaliów Rosyjskiego Państwowego Archiwum Historycznego … 128
Index osób … 132
BIBLIOGRAFIA … 134

Rozdział pod tytułem «Z archiwaliów Rosyjskiego Państwowego Archiwum Historycznego»  zawiera dokumenty Rzemieślniczo-wychowawczego Przytułka dla biednych chłopców Rzymskokatolickiego Towarzystwa Dobroczynności:
- Sprawozdanie z działalności Ochrony dla chłopców… oraz Szkoły Polskiej (1911 r.)
- Lista wychowańców Ochrony…
- Lista uczniów i uczeennic Szkoły Polskiej
- Lista wychowańców Ochrony uczących się w Gimnazium św. Katarzyny
- Personel nauczycielski w Szkole Polskiej
- Personel nauczycielski w rzemieślniczym w wydziale Ochrony
- Nazwiska Personelu nauczycieli, nauczycielek i wychowańców w Przytulku dla chłopców i w Szkole w Petersburgu

Album zawiera wiele interesujących zdjęć. Niektóre z nich nie były wcześniej publikowane.

© Postulator Causae Beat. seu Declarationis Martyrii S. D. Antonii Malecki et Soc.