Strona główna
 Informacje
 Proces beatyfikacji
  Postulatura
  Trybunal
 Słudzy Boży
  Biskup Antoni Malecki
  o. Fabian Abrantowicz, MIC
  m. Katarzyna Abrikosowa, OPL
  o. Epifanij Akułow
  ks. Konstanty Budkiewicz
  ks. Franciszek Budrys
  o. Potapij Emeljanow
  s. Róża Serca Maryi
  Kamila Kruszelnicka
  o. Janis Mendriks, MIC
  ks. Jan Trojgo
  ks. Paweł Chomicz
  o. Andrzej Cikoto, MIC
  ks. Antoni Czerwiński
  o. S. Szulmiński, SAC
 Archiwum
  abp. E. Profitlich, SJ
 Biblioteka
 Kontakty

Sługa Boży biskup Antoni Malecki 1861—1935Antoni s. Józefa Malecki urodził się w Petersburgu 17 kwietnia 1861 roku. Ukończył tam seminarium duchowne i w 1884 roku przyjął święcenia kapłańskie. W 1896 roku zorganizował przytułek i szkołę zawodową dla chłopców. Został aresztowany w marcu 1923 roku i skazany na 3 lata pozbawienia wolności. W styczniu 1926 roku wrócił do Leningradu. 13 maja 1926 roku przyjął sakrę biskupią i został mianowany Administratorem Apostolskim Leningradu. W listopadzie 1930 roku został aresztowany i zesłany na Syberię. W 1934 roku, za wstawiennictwem organizacji międzynarodowych, w nadzwyczaj ciężkim stanie zdrowia, nadszarpniętego przeniesionymi na zesłaniu cierpieniami, w rezultacie wymiany został wysłany do Polski, chociaż on sam nie chciał opuścić Rosji. Zmarł w Warszawie 17 stycznia 1935 roku.
Wśród wiernych bardzo szeroko rozpowszechniła się pamięć o biskupie Antonim Maleckim i sława jego świętości. Wierni modlą się o jego beatyfikację i z czcią przechowują jego wizerunki. Jego pamięci zostało poświęcone sympozjum, a w kościele św. Stanisława została umieszczona poświęcona jemu tablica. Biskupowi Maleckiemu zostało poświęconych wiele publikacji, istnieje też wspólnota nosząca jego imię.

«Dobrze znałem bpa Antoniego i własnymi oczyma widziałem jego owocną pracę w mieście nad Newą. Jego energia i wiara, z jaką on ratował dzieci, skazanych na demoralizację, zachwycały wszystkich.  <...> To, że one nie zostały stracone dla Kościoła i narodu, w tym dzięki Łasce Bożej, zasługa ich duchowego wychowawcy i opiekuna <...>. Wyświęcony na biskupa, on z polecenia Stolicy Apostolskiej przez kilka lat  <...> pracował tam w bardzo trudnych warunkach. Tylko Bogu wiadomo, ile on na tym stanowisku przeżył cierpień, uniżeń, prześladowań. Pod koniec życia przyjechał do Polski, aby wymęczony i chory oddać tam swoją duszę Bogu.»
Ze wspomnień kard. Aleksandra Kakowskiego


Modlitwa o beatyfikację Sługi Bożego biskupa Antoniego Maleckiego

Wszechmogący Boże, Twój Syn cierpiał i umarł na krzyżu dla zbawienia ludzi. Naśladując Go, Sługa Twój bp Antoni Malecki umiłował Cię z całego serca, wiernie Tobie służył w czasie prześladowań i poświęcił swoje życie za Kościół. Wsław go w gronie Twoich błogosławionych, aby przykład jego wierności i miłości zajaśniał wobec całego świata. Błagam Cię, przez jego wstawiennictwo, wysłuchaj moją prośbę.............................Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Modlitwa do odmawiania prywatnego lub wspólnotowego poza liturgią.
+ Arcybiskup Tadeusz Kondrusiewicz, Petersburg 5. 04. 2004
O łaskach, otrzymanych przez wstawiennictwo Sługi Bożego, należy powiadomić postulatora pod adresem:
ks. B. Czaplicki, ul. 1-ya Krasnoarmeyskaya 11,  190005 Sankt-Petersburg, Rosja.

© Postulator Causae Beat. seu Declarationis Martyrii S. D. Antonii Malecki et Soc.