Strona główna
 Informacje
 Proces beatyfikacji
  Postulatura
  Trybunal
 Słudzy Boży
  Biskup Antoni Malecki
  o. Fabian Abrantowicz, MIC
  m. Katarzyna Abrikosowa, OPL
  o. Epifanij Akułow
  ks. Konstanty Budkiewicz
  ks. Franciszek Budrys
  o. Potapij Emeljanow
  s. Róża Serca Maryi
  Kamila Kruszelnicka
  o. Janis Mendriks, MIC
  ks. Jan Trojgo
  ks. Paweł Chomicz
  o. Andrzej Cikoto, MIC
  ks. Antoni Czerwiński
  o. S. Szulmiński, SAC
 Archiwum
  abp. E. Profitlich, SJ
 Biblioteka
 Kontakty

Służebnica Boża

S. Róża Serca Maryi (Jętkiewicz) OPL 1896—1944Halina c. Tadeusza Jętkiewicz urodziła się 24 maja 1896 r. w Witebskiej guberni, w polskiej rodzinie. Ukończyła wyższe żeńskie kursy. Wstąpiła do zgromadzenia sióstr trzeciego zakonu Św. Dominika, którym kierowała matka Katarzyna Abrikosowa. W zakonie przyjęła imię siostry Róży Serca Maryi, a także złożyła dodatkowy ślub – cierpienia za nawrócenie Rosji. W r. 1923 została aresztowana i skazana 5 lat więzienia, a potem na 3 lata zsyłki. W 1935 r. znów została aresztowana w związku ze sprawą katolickiego duchowieństwa, ale ją uniewinniono. W 1942 roku została posłana do wsi Nowo-Szulba w Semipałatyńskim obwodzie w Kazachstanie w celu opieki nad chorą siostrą ze zgromadzenia. Tam zmarła na skutek ciężkiej choroby 10 stycznia 1944 r.

„Okazuje się, że wiele można wytrzymać, jeśli oddać się bez lęku i bezwarunkowo w Jego ręce. — On wtedy w nas działa i wszystko kieruje do jednego celu; co prawda to dzieje się nie bez trudności i często bywa ciężko, lecz to nigdy nie jest bez nadziei lub ponad siły, a za najmniejszy wysiłek i kroplę miłości On wynagradza stokrotnie, udziela w życiowych troskach wielkiego pokoju, siły i nowe światło do zrozumienia prawd wiecznych – jedynie dla nich warto się trudzić”.
Z listu s. Róży Serca Maryi
Siostra Róża Serca Maryi świadomie przyjmowała wszystkie cierpienia za Chrystusa wypełniając ślub złożony przed aresztowaniami, w którym oddała Bogu swoje życie w ofierze za zbawienie Rosji. Niejednokrotnie odmawiała wyjazdu do swoich krewnych w Polsce, pragnąc wypełnić swój ślub. Do końca życia siostra Róża Serca Maryi zachowała wierność katolickiej wierze i swojemu powołaniu. Wśród wiernych w Rosji i dominikanek w Polsce istnieje przekonanie o świętości s. Róży Serca Maryi i o jej męczeństwie. Istnieją poświęcone jej publikacje.


Modlitwa o beatyfikację Służebnicy Bożej s. Róży Serca Maryi

Wszechmogący Boże, Twój Syn cierpiał i umarł na krzyżu dla zbawienia ludzi. Naśladując Go, Służebnica Twoja s. Róża Serca Maryi umiłowała Cię z całego serca, wiernie Tobie służył w czasie prześladowań i poświęciła swoje życie za Kościół. Wsław ją w gronie Twoich błogosławionych, aby przykład jej wierności i miłości zajaśniał wobec całego świata. Błagam Cię, przez jej wstawiennictwo, wysłuchaj moją prośbę.............................Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Modlitwa do odmawiania prywatnego lub wspólnotowego poza liturgią.
+ Arcybiskup Tadeusz Kondrusiewicz, Petersburg 5. 04. 2004
O łaskach, otrzymanych przez wstawiennictwo Służebnicy Bożej, należy powiadomić postulatora pod adresem:
ks. B. Czaplicki, ul. 1-ya Krasnoarmeyskaya 11,  190005 Sankt-Petersburg, Rosja.

© Postulator Causae Beat. seu Declarationis Martyrii S. D. Antonii Malecki et Soc.