Strona główna
 Informacje
 Proces beatyfikacji
  Postulatura
  Trybunal
 Słudzy Boży
  Biskup Antoni Malecki
  o. Fabian Abrantowicz, MIC
  m. Katarzyna Abrikosowa, OPL
  o. Epifanij Akułow
  ks. Konstanty Budkiewicz
  ks. Franciszek Budrys
  o. Potapij Emeljanow
  s. Róża Serca Maryi
  Kamila Kruszelnicka
  o. Janis Mendriks, MIC
  ks. Jan Trojgo
  ks. Paweł Chomicz
  o. Andrzej Cikoto, MIC
  ks. Antoni Czerwiński
  o. S. Szulmiński, SAC
 Archiwum
  abp. E. Profitlich, SJ
 Biblioteka
 Kontakty

Sługa Boży o. Potapij Emeljanow 1884—1936Piotr Andriejewicz Emeljanow urodził się w 1884 roku w Ufimskiej guberni w chłopskiej rodzinie prawosławnej. W młodości wstąpił do prawosławnego klasztoru, gdzie otrzymał imię Potapij. Święcenia kapłańskie przyjął w 1914 r. Od marca 1917 r. był proboszczem we wsi Niżniaja Bogdanowka pod Ługańskiem na Ukrainie. W 1918 r. razem ze swoją parafią przyłączył się do Kościoła katolickiego. W czasie wojny domowej był prześladowany przez zmieniające się władze: niejednokrotnie był pobity, siedział w więzieniach i cudem uniknął śmierci. W 1927 r. na podstawie fałszywych oskarżeń został aresztowany i skazany na 10 lat łagrów. Odbywał karę na Sołowkach. 4 sierpnia 1936 r. został uwolniony. Zmarł 14 sierpnia tegoż roku na st. Nadwojcy w Karelii. Miejsce jego pochówku jest nieznane.

We wszystkich okolicznościach o. Potapij nieugięcie i odważnie wyznawał katolicką wiarę. W 1932 r. Mówił na przesłuchaniu: ”Czas, który spędziłem w łagrze nie zachwiał moimi religijnymi przekonaniami, tutaj stałem się jeszcze bardziej stanowczym katolikiem i nic już nie może mną zachwiać’’. Podczas przebywania w łagrze on zawsze okazywał miłosierdzie wobec drugich, pomagał im w trudnościach, o czym zachowały się wspomnienia.
Pamięć o jego męczeństwie trwa wśród niektórych wspólnot wiernych w Rosji. W Rosji i za granicą zostało opublikowanych kilka artykułów o ojcu Potapim. W niektórych wspólnotach rosyjskich katolików bizantyjskiego obrządku istnieje opinia o jego świętości, są wznoszone modlitwy o jego wstawiennictwo i podejmowane wysiłki wiernych rozprzestrzeniania świadectw o nim i jego prywatnego kultu.


Modlitwa o beatyfikację Sługi Bożego o. Potapia Emeljanowa

Wszechmogący Boże, Twój Syn cierpiał i umarł na krzyżu dla zbawienia ludzi. Naśladując Go, Sługa Twój o. Potapij Emeljanow umiłował Cię z całego serca, wiernie Tobie służył w czasie prześladowań i poświęcił swoje życie za Kościół. Wsław go w gronie Twoich błogosławionych, aby przykład jego wierności i miłości zajaśniał wobec całego świata. Błagam Cię, przez jego wstawiennictwo, wysłuchaj moją prośbę.............................Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Modlitwa do odmawiania prywatnego lub wspólnotowego poza liturgią.
+ Arcybiskup Tadeusz Kondrusiewicz, Petersburg 5. 04. 2004
O łaskach, otrzymanych przez wstawiennictwo Sługi Bożego, należy powiadomić postulatora pod adresem:
ks. B. Czaplicki, ul. 1-ya Krasnoarmeyskaya 11,  190005 Sankt-Petersburg, Rosja.

© Postulator Causae Beat. seu Declarationis Martyrii S. D. Antonii Malecki et Soc.