Strona główna
 Informacje
 Proces beatyfikacji
  Postulatura
  Trybunal
 Słudzy Boży
  Biskup Antoni Malecki
  o. Fabian Abrantowicz, MIC
  m. Katarzyna Abrikosowa, OPL
  o. Epifanij Akułow
  ks. Konstanty Budkiewicz
  ks. Franciszek Budrys
  o. Potapij Emeljanow
  s. Róża Serca Maryi
  Kamila Kruszelnicka
  o. Janis Mendriks, MIC
  ks. Jan Trojgo
  ks. Paweł Chomicz
  o. Andrzej Cikoto, MIC
  ks. Antoni Czerwiński
  o. S. Szulmiński, SAC
 Archiwum
  abp. E. Profitlich, SJ
 Biblioteka
 Kontakty

Sługa Boży ks. Antoni Czerwiński 1881—1938Antoni s. Karola Czerwiński urodził się 8 października 1881 roku w Biłgoraju w ówczesnej Lubelskiej guberni. W dzieciństwie wraz z rodzicami przeniósł się na Krym. Ukończył niższe seminarium i Seminarium Duchowne w Saratowie, Akademię Duchowną w Petersburgu ze stopniem magistra teologii. Święcenia kapłańskie przyjął 2 kwietnia 1905 roku. Od 1906 roku był wikariuszem kościoła katedralnego w Saratowie i osobistym sekretarzem Tyraspolskiego biskupa Józefa Kesslera, od września 1911 roku – administratorem parafii we Władykaukazie. Po rewolucji, gdy nie pozostało już biskupa, a wiele kościołów było zamkniętych, ks. Antoni kontynuował służbę w swojej parafii, obsługując także parafie, które zostały bez kapłanów. W 1936 r. został aresztowany na podstawie fałszywego oskarżenia i skazany na śmierć. Rozstrzelany 26 stycznia 1938 r. W 1958 r. został pośmiertnie zrehabilitowany.

Ks . Antoni był dobrym pasterzem i kaznodzieją, troszczył się o życie duchowe parafian, o wychowanie sierot. Według wspomnień parafian na kazaniach uczył, jak cierpliwie przyjmować cierpienia, nieść krzyż, by zjednoczyć się z Chrystusem, który założył Kościół katolicki, aby wiódł on ludzi drogą zbawienia. Gdy go aresztowano, z gotowością przyjął prześladowanie i męczeństwo za wiarę.

Parafianie zachowują w pamięci ks. Antoniego jako świętego człowieka, który niezmordowanie trudził się dla dobra powierzonych jego opiece dusz. Liczni parafianie proszą o orędownictwo swojego pasterza – męczennika i są przekonani o jego wstawiennictwie, niektórzy ze czcią przechowują jego fotografie. O ks. Antonim opublikowanych zostało kilka artykułów, podejmowane były próby rozpoczęcia procesu jego beatyfikacji.


Modlitwa o beatyfikację Sługi Bożego ks. Antonigo Czerwińskiego

Wszechmogący Boże, Twój Syn cierpiał i umarł na krzyżu dla zbawienia ludzi. Naśladując Go, Sługa Twój ks. Antoni Czerwiński umiłował Cię z całego serca, wiernie Tobie służył w czasie prześladowań i poświęcił swoje życie za Kościół. Wsław go w gronie Twoich błogosławionych, aby przykład jego wierności i miłości zajaśniał wobec całego świata. Błagam Cię, przez jego wstawiennictwo, wysłuchaj moją prośbę.............................Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Modlitwa do odmawiania prywatnego lub wspólnotowego poza liturgią.
+ Arcybiskup Tadeusz Kondrusiewicz, Petersburg 5. 04. 2004
O łaskach, otrzymanych przez wstawiennictwo Sługi Bożego, należy powiadomić postulatora pod adresem:
ks. B. Czaplicki, ul. 1-ya Krasnoarmeyskaya 11,  190005 Sankt-Petersburg, Rosja.

© Postulator Causae Beat. seu Declarationis Martyrii S. D. Antonii Malecki et Soc.