Strona główna
 Informacje
 Proces beatyfikacji
  Postulatura
  Trybunal
 Słudzy Boży
  Biskup Antoni Malecki
  o. Fabian Abrantowicz, MIC
  m. Katarzyna Abrikosowa, OPL
  o. Epifanij Akułow
  ks. Konstanty Budkiewicz
  ks. Franciszek Budrys
  o. Potapij Emeljanow
  s. Róża Serca Maryi
  Kamila Kruszelnicka
  o. Janis Mendriks, MIC
  ks. Jan Trojgo
  ks. Paweł Chomicz
  o. Andrzej Cikoto, MIC
  ks. Antoni Czerwiński
  o. S. Szulmiński, SAC
 Archiwum
  abp. E. Profitlich, SJ
 Biblioteka
 Kontakty

Sługa Boży o. Andrzej Cikoto MIC 1891—1952Andrzej Cikoto urodził się 5 grudnia 1891 r. na Białorusi. Studiował w seminarium w Wilnie i Akademii Duchownej w Petersburgu. Został wyświęcony na kapłana w 1914 r. Pracował w parafii i wykładał w nowoutworzonym seminarium duchownym w Mińsku. W 1920 r. wstąpił do zakonu marianów. Po ślubach został wysłany do Ameryki. Był organizatorem klasztoru w Drui, a potem magistrem nowicjatu. W 1933 r. został generałem zakonu. W 1939 r. Został administratorem apostolskim dla katolików wschodniego obrządku w Harbinie (Mandżuria). W 1948 został przez władze chińskie aresztowany i wydany do ZSRR. Skazany na 25 lat lagru. Zmarł w szpitalu w łagrze pod Tajszetem 13 lutego 1952 r. wskutek przeżytych cierpień. Wśród wiernych i w zakonie marianów trwa opinia jego świętości.

Jeden ze świadków wspomina o swoim strasznym stanie psychicznym, który był skutkiem tortur, kiedy to on publicznie wyrzekł się Boga i Kościoła. Sledczy, aby zademonstrować swoje sukcesy w prowadzeniu sprawy, zainicjował spotkanie tego kapłana z o. Andrzejem. Po usłyszeniu z ust zamęczonego człowieka słów o wyrzeczeniu się wiary, o. Cikoto wypowiedział tylko jedno zdanie: „człowieku, co ty mówisz, opamiętaj się”. Odpowiedzią była modlitwa „Wierzę w Boga...”. Do końca życia ten kapłan uważał ten wypadek za cud uzdrowienia, po którym żadne męki w łagrach nie mogły już go zastraszyć i osłabić jego wierę.

Modlitwa o beatyfikację Sługi Bożego o. Andrzeja Cikoto

Wszechmogący Boże, Twój Syn cierpiał i umarł na krzyżu dla zbawienia ludzi. Naśladując Go, Sługa Twój o. Andrzej Cikoto umiłował Cię z całego serca, wiernie Tobie służył w czasie prześladowań i poświęcił swoje życie za Kościół. Wsław go w gronie Twoich błogosławionych, aby przykład jego wierności i miłości zajaśniał wobec całego świata. Błagam Cię, przez jego wstawiennictwo, wysłuchaj moją prośbę.............................Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Modlitwa do odmawiania prywatnego lub wspólnotowego poza liturgią.
+ Arcybiskup Tadeusz Kondrusiewicz, Petersburg 5. 04. 2004
O łaskach, otrzymanych przez wstawiennictwo Sługi Bożego, należy powiadomić postulatora pod adresem:
ks. B. Czaplicki, ul. 1-ya Krasnoarmeyskaya 11,  190005 Sankt-Petersburg, Rosja.

© Postulator Causae Beat. seu Declarationis Martyrii S. D. Antonii Malecki et Soc.