Strona główna
 Informacje
 Proces beatyfikacji
  Postulatura
  Trybunal
 Słudzy Boży
  Biskup Antoni Malecki
  o. Fabian Abrantowicz, MIC
  m. Katarzyna Abrikosowa, OPL
  o. Epifanij Akułow
  ks. Konstanty Budkiewicz
  ks. Franciszek Budrys
  o. Potapij Emeljanow
  s. Róża Serca Maryi
  Kamila Kruszelnicka
  o. Janis Mendriks, MIC
  ks. Jan Trojgo
  ks. Paweł Chomicz
  o. Andrzej Cikoto, MIC
  ks. Antoni Czerwiński
  o. S. Szulmiński, SAC
 Archiwum
  abp. E. Profitlich, SJ
 Biblioteka
 Kontakty

Sługa Boży ks. Paweł Chomicz 1893—1942Paweł Siemionowicz Chomicz urodził się 17 października 1893 r. w Wołkowysku, w ówczesnej grodzieńskiej guberni. Ukończył Seminarium Duchowne i uczył się w Duchownej Akademii w Sankt-Petersburgu. Święcenia kapłańskie przyjął w 1916 r. Służył w parafiach Piotrogrodu i w obwodzie. Od roku 1920 był proboszczem w Pskowie, od 1923 proboszczem parafii Św. Kazimierza w Leningradzie. Opiekował się grupami wiernych – tercjarzami Św. Franciszka, kółkami różańcowymi. Został aresztowany w Leningradzie w 1926 r. Skazano go na 10 lat łagrów. Był więźniem Sołowieckiego łagru. Został uwolniony w 1936 r. Bez powodzenia szukał możliwości legalnego służenia w różnych miastach Rosji. W sierpniu 1939 roku wrócił do Leningradu, gdzie mieszkał nielegalnie i odprawiał w mieszkaniach tajne Msze św. Po odjeździe ostatniego kapłana przyjął obowiązki Apostolskiego Administratora Leningradu. Został aresztowany w 1942 r. i skazany na rozstrzelanie. Rozstrzelany 10 września 1942 r. w Leningradzie.

W czasie pobytu na Sołowkach ks. Paweł okazywał wiele miłosierdzia wobec drugich więźniów, często odwiedzał chorych. Wśród uwięzionych kapłanów odgrywał ważną rolę, był jednym z organizatorów ich wspólnego życia religijnego. Na przesłuchaniach w 1941 roku o. Paweł otwarcie mówił o swojej religijnej działalności i przekonaniach, pomimo iż wiedział, że groziło mu to prześladowaniami i śmiercią. W czasie przesłuchania w 1932 r. mówił: „w listach podkreślałem, że jestem zadowolony ze swojego losu, to znaczy tym, że Bóg mnie doświadczył tym, że znosząc cierpienia, mogę umacniać uczucia wierzących”.

O. Paweł był kochany i szanowany przez swoich parafian. Wśród wiernych w Sankt – Petersburgu zachowała się pamięć o jego męczeńskiej śmierci i przekonanie o tym, że zasługuje on sławy świętości.


Modlitwa o beatyfikację Sługi Bożego ks. Pawła Chomicza

Wszechmogący Boże, Twój Syn cierpiał i umarł na krzyżu dla zbawienia ludzi. Naśladując Go, Sługa Twój ks. Paweł Chomicz umiłował Cię z całego serca, wiernie Tobie służył w czasie prześladowań i poświęcił swoje życie za Kościół. Wsław go w gronie Twoich błogosławionych, aby przykład jego wierności i miłości zajaśniał wobec całego świata. Błagam Cię, przez jego wstawiennictwo, wysłuchaj moją prośbę.............................Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Modlitwa do odmawiania prywatnego lub wspólnotowego poza liturgią.
+ Arcybiskup Tadeusz Kondrusiewicz, Petersburg 5. 04. 2004
O łaskach, otrzymanych przez wstawiennictwo Sługi Bożego, należy powiadomić postulatora pod adresem:
ks. B. Czaplicki, ul. 1-ya Krasnoarmeyskaya 11,  190005 Sankt-Petersburg, Rosja.

© Postulator Causae Beat. seu Declarationis Martyrii S. D. Antonii Malecki et Soc.