Strona główna
 Informacje
 Proces beatyfikacji
  Postulatura
  Trybunal
 Słudzy Boży
  Biskup Antoni Malecki
  o. Fabian Abrantowicz, MIC
  m. Katarzyna Abrikosowa, OPL
  o. Epifanij Akułow
  ks. Konstanty Budkiewicz
  ks. Franciszek Budrys
  o. Potapij Emeljanow
  s. Róża Serca Maryi
  Kamila Kruszelnicka
  o. Janis Mendriks, MIC
  ks. Jan Trojgo
  ks. Paweł Chomicz
  o. Andrzej Cikoto, MIC
  ks. Antoni Czerwiński
  o. S. Szulmiński, SAC
 Archiwum
  abp. E. Profitlich, SJ
 Biblioteka
 Kontakty

Sługa Boży o. Epifaniusz Akułow (1897—1937)Igor Aleksandrowicz Akułow urodził się Twerskiej guberni, w prawosławnej chłopskiej rodzinie. Od 1920 roku w nowicjacie w Aleksandro-Newskiej Ławrze. Uczył się też w Instytucie Teologicznym w Piotrogradzie. 2 listopada 1921 roku złożył śluby przyjmując imię Epifaniusz. Pod wpływem znajomości z błogosławionym Leonidem Fiodorowem przyłączył się do Kościoła katolickiego. Latem 1922 roku przyjął święcenia kapłańskie. Od sierpnia 1922 roku był wikariuszem parafii Zesłania Ducha Świętego wschodniego obrządku w Piotrogrodzie. W 1923 roku został aresztowany i skazany na 10 lat więzienia. W 1927 roku został przedterminowo zwolniony i wysłany na zesłanie. W 1933 roku uwolniony ze zsyłki. Służył w różnych kościołach Leningradu. W 1935 roku znów na krótko aresztowany. W 1937 aresztowany, skazany na śmierć i rozstrzelany 25 sierpnia 1937 roku. Pochowany Lewaszowskim Pustkowiu pod Leningradem. W 1989 roku został pośmiertnie zrehabilitowany. Wśród wiernych w Sankt –Petersburgu istnieje pamięć o męczeństwie o. Epifania i przekonanie o jego świętości.

«Bezmierna Łaska boża i tu nas nie zawiodła, posłała nam młodego księdza zakonnego Epifaniusza. Trafił do nas w apogeum walki z Kościołem, jednak nie wystraszył się i nie wycofał. Protestantyzm i racjonalizm nie dotknęły go. Służy przepięknie».
Błog. Leonid Fiodorow (1922 r.)

Znajdując się w ciężkich warunkach podczas uwięzienia, o. Epifaniusz pisał do swojej matki staruszki. W listach on ją przekonywał, aby mocno trwała w wyznawaniu wiary katolickiej.

"Pamiętajcie o swoich przełożonych, którzy głosili wam Słowo Boże, a rozpamiętując koniec ich życia, naśladujcie ich wiarę” (Hbr 13, 7).


Modlitwa o beatyfikację Sługi Bożego o. Epifaniusza Akułowa

Wszechmogący Boże, Twój Syn cierpiał i umarł na krzyżu dla zbawienia ludzi. Naśladując Go, Sługa Twój o. Epifaniusz Akułow umiłował Cię z całego serca, wiernie Tobie służył w czasie prześladowań i poświęcił swoje życie za Kościół. Wsław go w gronie Twoich błogosławionych, aby przykład jego wierności i miłości zajaśniał wobec całego świata. Błagam Cię, przez jego wstawiennictwo, wysłuchaj moją prośbę.............................Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Modlitwa do odmawiania prywatnego lub wspólnotowego poza liturgią.
+ Arcybiskup Tadeusz Kondrusiewicz, Petersburg 5. 04. 2004
O łaskach, otrzymanych przez wstawiennictwo Sługi Bożego, należy powiadomić postulatora pod adresem:
ks. B. Czaplicki, ul. 1-ya Krasnoarmeyskaya 11,  190005 Sankt-Petersburg, Rosja.

© Postulator Causae Beat. seu Declarationis Martyrii S. D. Antonii Malecki et Soc.