Strona główna
 Informacje
 Proces beatyfikacji
  Postulatura
  Trybunal
 Słudzy Boży
  Biskup Antoni Malecki
  o. Fabian Abrantowicz, MIC
  m. Katarzyna Abrikosowa, OPL
  o. Epifanij Akułow
  ks. Konstanty Budkiewicz
  ks. Franciszek Budrys
  o. Potapij Emeljanow
  s. Róża Serca Maryi
  Kamila Kruszelnicka
  o. Janis Mendriks, MIC
  ks. Jan Trojgo
  ks. Paweł Chomicz
  o. Andrzej Cikoto, MIC
  ks. Antoni Czerwiński
  o. S. Szulmiński, SAC
 Archiwum
  abp. E. Profitlich, SJ
 Biblioteka
 Kontakty

Służebnica Boża matka Katarzyna Abrikosowa, OPL (1883—1936)Anna Iwanowna Abrikosowa urodziła się 2 stycznia 1883 r w Moskwie. W 1903 r ukończyła Garton colledge uniwersytetu Cambridge, wróciła do Rosji i wyszła za mąż za Władimira Władimirowicza Abrikosowa. 20 grudnia 1908 roku w Paryżu przyjęła katolicyzm. W 1913 roku została przyjęta do Trzeciego Zakonu Św. Dominika. W 1917 r przeszła na bizantyjski obrządek. W 1917 roku założyła i stanęła na czele zgromadzenia sióstr tercjarek Zakonu Św. Dominika. W 1923 roku była aresztowana wraz z siostrami swojej wspólnoty, a następnie skazana na 10 lat więzienia. W 1932 roku przeszła operację raka piersi i ze względu na stan zdrowia została uwolniona. W 1933 roku została znów aresztowana i skazana na 8 lat łagrów. Zmarła 23 lipca 1936 r. w szpitalu Butyrskiego więzienia w Moskwie, ciało poddano kremacji 27 lipca 1936 r. Matka Katarzyna była gotowa przyjąść męczeństwo za Chrystusa. Mając możliwość niedługo przed aresztowaniem wyjechać za granicę, pisała: „Mi jednakże chciałoby się żyć tylko nadprzyrodzonym życiem i wypełniać do końca mój ślub ofiary za kapłanów i za Rosję”. W łagrach i więzieniach zawsze zachowywała nieugiętość w wyznawaniu katolickiej wiary. Gdy było to możliwe, duchowo podtrzymywała siostry swojego zgromadzenia i innych więźniów. Pamięć o jej męczeńskiej śmierci zachowała się wśród wielu wiernych w Rosji i za granicą, w tym wśród rosyjskich katolików bizantyjskiego obrządku i kilku grup dominikanów-tercjarzy.

„Anna Iwanowna znosiła swój ciężki los sowieckiej więźniarki w niewyobrażalnym spokoju i pokorze jej głęboko religijnej duszy. Była poddana ogromnym wyrzeczeniom..., jednak nikt od niej nie słyszał żadnych utyskiwań i narzekania...Prosiła abym Wam napisał, że uważa się za szczęśliwą, że mogła dla Chrystusa, dla dobra Kościoła, tyle wycierpieć. I jeśli by Pan Bóg znowu zechciał włożyć na nią ten krzyż, to ona zawsze jest gotowa przyjąć go na swoje ramiona. Ona niczego nigdy nie żałuje, i zawsze jest szczęśliwa z tego powodu, że jest katoliczką, a raduje się na wspomnienie tego, co było jej udziałem w katolicyzmie”. W celi dużo się modliła, miała Pismo święte...”.
Z listu ks. Teofila Skalskiego, współwięźnia matki Katarzyny


Modlitwa o beatyfikację Służebnicy Bożej m. Katarzyny Abrikosowej

Wszechmogący Boże, Twój Syn cierpiał i umarł na krzyżu dla zbawienia ludzi. Naśladując Go, Służebnica Twoja m. Katarzyna Abrykosowa umiłowała Cię z całego serca, wiernie Tobie służył w czasie prześladowań i poświęciła swoje życie za Kościół. Wsław ją w gronie Twoich błogosławionych, aby przykład jej wierności i miłości zajaśniał wobec całego świata. Błagam Cię, przez jej wstawiennictwo, wysłuchaj moją prośbę.............................Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Modlitwa do odmawiania prywatnego lub wspólnotowego poza liturgią.
+ Arcybiskup Tadeusz Kondrusiewicz, Petersburg 5. 04. 2004
O łaskach, otrzymanych przez wstawiennictwo Służebnicy Bożej, należy powiadomić postulatora pod adresem:
ks. B. Czaplicki, ul. 1-ya Krasnoarmeyskaya 11,  190005 Sankt-Petersburg, Rosja.

© Postulator Causae Beat. seu Declarationis Martyrii S. D. Antonii Malecki et Soc.