Strona główna
 Informacje
 Proces beatyfikacji
  Postulatura
  Trybunal
 Słudzy Boży
  Biskup Antoni Malecki
  o. Fabian Abrantowicz, MIC
  m. Katarzyna Abrikosowa, OPL
  o. Epifanij Akułow
  ks. Konstanty Budkiewicz
  ks. Franciszek Budrys
  o. Potapij Emeljanow
  s. Róża Serca Maryi
  Kamila Kruszelnicka
  o. Janis Mendriks, MIC
  ks. Jan Trojgo
  ks. Paweł Chomicz
  o. Andrzej Cikoto, MIC
  ks. Antoni Czerwiński
  o. S. Szulmiński, SAC
 Archiwum
  abp. E. Profitlich, SJ
 Biblioteka
 Kontakty


Szanowni Państwo!


“Nowi męczennicy Rosji” – program Kościoła katolickiego w Rosji został zatwierdzony przez Konferencję biskupów katolickich Rosyjskiej Federacji 30. 01. 2002 r. Zadaniem, stojącym przed programem była praca nad przygotowaniem do beatyfikacji katolickich męczenników XX wieku z Rosji. W pierwszej kolejności należało zebrać dane o kandydatach do chwały ołtarzy, informacje i dokumenty o ich życiu i śmierci, a także o prywatnym kulcie, który istniał na całym świecie. Zgromadzone dokumenty zostały przedłożone kompetentnej władzy kościelnej, od której zależało oficjalne zapoczątkowanie procesu beatyfikacji. Proces otrzymał w Rzymie nazwanie „Causa Beatificationis seu Declarationis Martyrii Servorum Dei Eduardi Profittlich Archiepiscopi titularis Hadrianopolitani in Haemimonto Administratoris Apostolici Estoniensis, ex Societate Iesu et XV Sociorum” i został rozpoczęty 31. 05. 2003 r. Od tego czasu kandydaci otrzymali tytuł Sług Bożych.

Jesteśmy gotowi podjłć się informowania Was na bieżłco o toku wypełnienia tego programu Kościoła katolickiego w Rosji. Jeżeli zainteresowani jesteście otrzymaniem oficjalnej informacji i aktualnych wiadomości dotyczłcych rozwoju przygotowań do beatyfikacji katolickich męczenników Rosji, Prosimy Was o danie nam znać o tym na jeden z podanych adresów kontaktowych. Jeżeli jesteście tym zainteresowani, będziemy radzi okazać wam pomoc w ustanowieniu kontaktów z autorami artykułów i materiałów poświęconych proponowanym kandydatom na ołtarze.

Równocześnie oczekujemy na Waszł współpracę. Szczególnie ważna dla nas będzie każda propozycja pomocy w tłumaczeniu na język polski informacji i artykułów zamieszczonych po rosyjsku na stronicy internetowej oraz wszelka informacja o opublikowanych pracach na temat proponowanych kandydatów dla beatyfikacji i o formach ich prywatnego kultu.

Z poważaniem!

Ks. Bronisław Czaplicki


© Postulator Causae Beat. seu Declarationis Martyrii S. D. Antonii Malecki et Soc.