Strona główna
 Informacje
 Proces beatyfikacji
  Postulatura
  Trybunal
 Słudzy Boży
  Biskup Antoni Malecki
  o. Fabian Abrantowicz, MIC
  m. Katarzyna Abrikosowa, OPL
  o. Epifanij Akułow
  ks. Konstanty Budkiewicz
  ks. Franciszek Budrys
  o. Potapij Emeljanow
  s. Róża Serca Maryi
  Kamila Kruszelnicka
  o. Janis Mendriks, MIC
  ks. Jan Trojgo
  ks. Paweł Chomicz
  o. Andrzej Cikoto, MIC
  ks. Antoni Czerwiński
  o. S. Szulmiński, SAC
 Archiwum
  abp. E. Profitlich, SJ
 Biblioteka
 Kontakty

Sługa Boży ks. Jan Trojgo 1881—1932Jan s. Jana Trojgo urodził się 12.12.1881 roku we wsi Progalino w Grodzieńskiej guberni w rodzinie chłopskiej. Ukończył seminarium duchowne i Duchowną Akademię w Petersburgu. Święcenia kapłańskie przyjął w 1906 roku. Służył w Mohylowie, następnie był profesorem seminarium duchownego w Petersburgu. Od 1914 roku pracował w kurii metropolitalnej w Petersburgu. W 1923 był aresztowany i skazany na 3 lata więzienia. W 1925 roku po wyjściu na wolność był proboszczem kościoła Św. Stanisława w Leningradzie. W 1927 roku został znowu aresztowany i skazany na 5 lat łagrów. Przebywał na Sołowkach. W 1932 roku przewieziono go do leningradzkiego więzienia, gdzie, prawdopodobnie w rezultacie znęcania się, dnia 11.08.1932 roku zmarł na wylew w więziennym szpitalu. Został pochowany pod obcym imieniem na Cmentarzu Preobrażeńskim w Petersburgu (miejsca pochówku nie odnaleziono).

O. Jan był gotów ponieść męczeństwo za wiarę. Na przesłuchaniu w 1932 roku mówił: „Uważam się za głęboko wierzącego, przekonanego katolika i kapłana. Dla moich przekonań jestem gotowy poświęcić moje życie”. Wśród wiernych w Petersburgu panuje przekonanie o tym, że ks. Jan Trojgo był męczennikiem za wiarę.

„Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Jeśli ziarno pszeniczne, wpadłszy w ziemię nie obumrze, samo zostanie; a jeśli obumrze, to przyniesie owoc obfity. Kto miłuje swoje życie, straci je, a kto nienawidzi swojego życia na tym świecie, ten je zachowa na życie wieczne. Kto Mnie służy, niech mnie naśladuje, i gdzie Ja, tam będzie i mój sługa. Kto Mnie służy, tego uczci Mój Ojciec” (J 12, 24—26).


Modlitwa o beatyfikację Sługi Bożego ks. Jana Trojgo

Wszechmogący Boże, Twój Syn cierpiał i umarł na krzyżu dla zbawienia ludzi. Naśladując Go, Sługa Twój ks. Jan Trojgo umiłował Cię z całego serca, wiernie Tobie służył w czasie prześladowań i poświęcił swoje życie za Kościół. Wsław go w gronie Twoich błogosławionych, aby przykład jego wierności i miłości zajaśniał wobec całego świata. Błagam Cię, przez jego wstawiennictwo, wysłuchaj moją prośbę.............................Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Modlitwa do odmawiania prywatnego lub wspólnotowego poza liturgią.
+ Arcybiskup Tadeusz Kondrusiewicz, Petersburg 5. 04. 2004
O łaskach, otrzymanych przez wstawiennictwo Sługi Bożego, należy powiadomić postulatora pod adresem:
ks. B. Czaplicki, ul. 1-ya Krasnoarmeyskaya 11,  190005 Sankt-Petersburg, Rosja.

© Postulator Causae Beat. seu Declarationis Martyrii S. D. Antonii Malecki et Soc.