Strona główna
 Informacje
 Proces beatyfikacji
  Postulatura
  Trybunal
 Słudzy Boży
  Biskup Antoni Malecki
  o. Fabian Abrantowicz, MIC
  m. Katarzyna Abrikosowa, OPL
  o. Epifanij Akułow
  ks. Konstanty Budkiewicz
  ks. Franciszek Budrys
  o. Potapij Emeljanow
  s. Róża Serca Maryi
  Kamila Kruszelnicka
  o. Janis Mendriks, MIC
  ks. Jan Trojgo
  ks. Paweł Chomicz
  o. Andrzej Cikoto, MIC
  ks. Antoni Czerwiński
  o. S. Szulmiński, SAC
 Archiwum
  abp. E. Profitlich, SJ
 Biblioteka
 Kontakty

Sługa Boży ks. Stanisław Szulmiński SAC 1894—1941Stanisław Szulmiński urodził się w 1894 roku w Odessie. Rozpoczął naukę w seminarium duchownym w Żytomierzu i zakończył ją po wyjeździe do Polski. Studiował na KUL-u. W 1928 roku jako kapłan wstąpił do zgromadzenia pallotynów. Wykładał w łuckim seminarium i w seminarium pallotynów w Ożarowie pod Warszawa. Kilka razy zwracał się do kierownictwa swojej kongregacji i do Papieża o pozwolenie na wyjazd do pracy duszpasterskiej w ZSRR. Jednocześnie zdobywał wykształcenie felczera. Znajdował się w Nowogródku, gdy miasto zostało zajęte przez Armie Czerwoną. W 1939 roku został aresztowany a w 1940 roku skazany na 5 lat łagrów w mieście Uchta. Zmarł w łagrze 27 listopada 1941 roku.

O. Stanislaw prosząc o pozwolenie służenia na terytoriach, gdzie Kościół był prześladowany, wyrażał gotowość na męczeństwo. W obozie spełniał kapłańskie obowiązki, pomagał innym więźniom, dzielił się ostatnim kawałkiem chleba z głodnymi.W zgromadzeniu pallotynów istnieje przekonanie o świętości i męczeństwie o. Stanisława Szumińskiego. W języku polskim opublikowano artykuły poświęcone jemu.

«Pamiętajcie o swoich przełożonych, którzy głosili wam Słowo Boże, i spoglądając na koniec ich życia, naśladujcie ich wiarę.» (Hbr 13, 7)


Modlitwa o beatyfikację Sługi Bożego ks. Stanisława Szulmińskiego

Wszechmogący Boże, Twój Syn cierpiał i umarł na krzyżu dla zbawienia ludzi. Naśladując Go, Sługa Twój ks. Stanisław Szulmiński umiłował Cię z całego serca, wiernie Tobie służył w czasie prześladowań i poświęcił swoje życie za Kościół. Wsław go w gronie Twoich błogosławionych, aby przykład jego wierności i miłości zajaśniał wobec całego świata. Błagam Cię, przez jego wstawiennictwo, wysłuchaj moją prośbę.............................Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Modlitwa do odmawiania prywatnego lub wspólnotowego poza liturgią.
+ Arcybiskup Tadeusz Kondrusiewicz, Petersburg 5. 04. 2004
O łaskach, otrzymanych przez wstawiennictwo Sługi Bożego, należy powiadomić postulatora pod adresem:
ks. B. Czaplicki, ul. 1-ya Krasnoarmeyskaya 11,  190005 Sankt-Petersburg, Rosja.

© Postulator Causae Beat. seu Declarationis Martyrii S. D. Antonii Malecki et Soc.