Strona główna
 Informacje
 Proces beatyfikacji
  Postulatura
  Trybunal
 Słudzy Boży
  Biskup Antoni Malecki
  o. Fabian Abrantowicz, MIC
  m. Katarzyna Abrikosowa, OPL
  o. Epifanij Akułow
  ks. Konstanty Budkiewicz
  ks. Franciszek Budrys
  o. Potapij Emeljanow
  s. Róża Serca Maryi
  Kamila Kruszelnicka
  o. Janis Mendriks, MIC
  ks. Jan Trojgo
  ks. Paweł Chomicz
  o. Andrzej Cikoto, MIC
  ks. Antoni Czerwiński
  o. S. Szulmiński, SAC
 Archiwum
  abp. E. Profitlich, SJ
 Biblioteka
 Kontakty

Sługa Boży o. Janis Mendriks MIC 1907—1953Janis Mendriks urodził się w pobliżu Agłony na Łotwie 21 czerwca 1907 r. W 1926 r. wstąpił do zgromadzenia ojców marianów i 6 czerwca 1933 r. złożył śluby wieczyste. Wyświęcony na kapłana w 1938 r., prowadził działalność duszpasterską w kilku parafiach. W 1942 r. w czasie okupacji niemieckiej, jako wikariusz nie zgodził się na katolicki pogrzeb policjanta, znanego z grzesznego życia, który umarł bez skruchy. Został zmuszony do ukrywania się. Po przyłączeniu Łotwy do ZSRR powrócił do działalności kapłańskiej. W 1950 r. został aresztowany i skazany na 10 lat łagru. Wysłany do Workuty, gdzie pracował w kopalni węgla kamiennego. W obozie błogosławił związki małżeńskie katolików, tajnie odprawiał Mszę św. i rozdzielał Komunię św., którą zawsze nosił ze sobą. Po śmierci Stalina, więźniowie, mając nadzieję, że będą zwolnieni, odmówili wyjścia do pracy. Ojciec Mendriks wiedząc, że i on może zginąć, pozostał ze strajkującymi, aby ich przygotować na śmierć. Został zabity w czasie pacyfikacji łagru 1 sierpnia 1953 r. W zgromadzeniu marianów trwa opinia, że o. Mendriks zginął jako męczennik.

«To jest Moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, jak Ja was umiłowałem. Nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś oddaje życie z a przyjaciół swoich. Jesteście Moimi przyjaciółmi, jeśli wypełniacie to, co wam przykazuję» (J 15, 12—14).

Modlitwa o beatyfikację Sługi Bożego o. Janisa Mendriksa

Wszechmogący Boże, Twój Syn cierpiał i umarł na krzyżu dla zbawienia ludzi. Naśladując Go, Sługa Twój o. Janis Mendriks umiłował Cię z całego serca, wiernie Tobie służył w czasie prześladowań i poświęcił swoje życie za Kościół. Wsław go w gronie Twoich błogosławionych, aby przykład jego wierności i miłości zajaśniał wobec całego świata. Błagam Cię, przez jego wstawiennictwo, wysłuchaj moją prośbę.............................Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Modlitwa do odmawiania prywatnego lub wspólnotowego poza liturgią.
+ Arcybiskup Tadeusz Kondrusiewicz, Petersburg 5. 04. 2004
O łaskach, otrzymanych przez wstawiennictwo Sługi Bożego, należy powiadomić postulatora pod adresem:
ks. B. Czaplicki, ul. 1-ya Krasnoarmeyskaya 11,  190005 Sankt-Petersburg, Rosja.

© Postulator Causae Beat. seu Declarationis Martyrii S. D. Antonii Malecki et Soc.