Strona główna
 Informacje
 Proces beatyfikacji
  Postulatura
  Trybunal
 Słudzy Boży
  Biskup Antoni Malecki
  o. Fabian Abrantowicz, MIC
  m. Katarzyna Abrikosowa, OPL
  o. Epifanij Akułow
  ks. Konstanty Budkiewicz
  ks. Franciszek Budrys
  o. Potapij Emeljanow
  s. Róża Serca Maryi
  Kamila Kruszelnicka
  o. Janis Mendriks, MIC
  ks. Jan Trojgo
  ks. Paweł Chomicz
  o. Andrzej Cikoto, MIC
  ks. Antoni Czerwiński
  o. S. Szulmiński, SAC
 Archiwum
  abp. E. Profitlich, SJ
 Biblioteka
 Kontakty

Sługa Boży ks. Franciszek Budrys (1882—1937)Franciszek Budrys urodził się 14 października 1882 roku. Ukończył Seminarium Duchowne w Sankt –Petersburgu i w roku 1907 przyjął święcenia kapłańskie. Od 1907 roku był rektorem kościoła i katechetą w Tomsku, od 1924 roku – administratorem parafii w Tobolsku i kapelanem w Tumeni, obsługując parafie Perm i Jekaterynburg. Potem do 1937 roku służył w parafiach Perm, Kazań, Ufa i Wiatka. Został aresztowany w Ufie wraz z członkami rady parafialnej. 16 grudnia 1937 r. skazany na śmierć i rozstrzelany w więzieniu w Ufie.

W parafiach Syberii i w Ufie zachowywana jest pamięć o nim jako o żarliwym pasterzu. Pojawiły się artykuły poświęcone jego trudom i męczeńskiej śmierci.

W czasie tortur i męczarni, kiedy go mocno bili i trzymali na śniegu, on odmroził sobie nogi i zachorował na zapalenie płuc, lecz za każdym razem, wracając do celi, stale się modlił, na różne sposoby podtrzymywał uwięzionych, powtarzając: „Pan Bóg nas nie zapomni”.

"Pamiętajcie o swoich przełożonych, którzy głosili wam Słowo Boże, a rozpamiętując koniec ich życia, naśladujcie ich wiarę” (Hbr 13, 7).


Modlitwa o beatyfikację Sługi Bożego ks. Franciszka Budrysa

Wszechmogący Boże, Twój Syn cierpiał i umarł na krzyżu dla zbawienia ludzi. Naśladując Go, Sługa Twój ks. Franciszek Budrys umiłował Cię z całego serca, wiernie Tobie służył w czasie prześladowań i poświęcił swoje życie za Kościół. Wsław go w gronie Twoich błogosławionych, aby przykład jego wierności i miłości zajaśniał wobec całego świata. Błagam Cię, przez jego wstawiennictwo, wysłuchaj moją prośbę.............................Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Modlitwa do odmawiania prywatnego lub wspólnotowego poza liturgią.
+ Arcybiskup Tadeusz Kondrusiewicz, Petersburg 5. 04. 2004
O łaskach, otrzymanych przez wstawiennictwo Sługi Bożego, należy powiadomić postulatora pod adresem:
ks. B. Czaplicki, ul. 1-ya Krasnoarmeyskaya 11,  190005 Sankt-Petersburg, Rosja.

© Postulator Causae Beat. seu Declarationis Martyrii S. D. Antonii Malecki et Soc.