Strona główna
 Informacje
 Proces beatyfikacji
  Postulatura
  Trybunal
 Słudzy Boży
  Biskup Antoni Malecki
  o. Fabian Abrantowicz, MIC
  m. Katarzyna Abrikosowa, OPL
  o. Epifanij Akułow
  ks. Konstanty Budkiewicz
  ks. Franciszek Budrys
  o. Potapij Emeljanow
  s. Róża Serca Maryi
  Kamila Kruszelnicka
  o. Janis Mendriks, MIC
  ks. Jan Trojgo
  ks. Paweł Chomicz
  o. Andrzej Cikoto, MIC
  ks. Antoni Czerwiński
  o. S. Szulmiński, SAC
 Archiwum
  abp. E. Profitlich, SJ
 Biblioteka
 Kontakty

Sługa Boży ks. Konstanty Budkiewicz (1867—1923)Konstanty Romuald Budkiewicz urodził się 19 czerwca 1867 r. w Zubrach pod Krasławą. Ukończył Sankt–Peterburskie seminarium duchowne i Duchowną Akademię. Uzyskał stopień magistra teologii. W 1893 r. przyjął święcenia kapłańskie. Był wikariuszem i katechetą w Pskowie, od 1896 r. - w Witebsku, od 1903 r. w parafii św. Katarzyny w Sankt–Petersburgu, od 1905 r. jej proboszcz. Od 1908 r. dziekan petersburski. W 1918 r. prałat. Był wybitnym działaczem społecznym, szczególnie w dziedzinie szkolnictwa i działalności charytatywnej, mobilizował duchowieństwo dla obrony praw wierzących. W 1918 r. aktywnie występował w obronie aresztowanego metropolity Edwarda Roppa. Od 1922 roku profesor tajnego Seminarium Duchownego. Abp Ropp i Cieplak wielokrotnie delegowali go do rozmów z rządem. 13 marca 1923 r. aresztowany, a  26 marca skazany na śmierć. Został rozstrzelany w Wigilię Wielkanocną z 31 marca na 1 kwietnia 1923 r.

Ksiądz Konstanty był gotowy ponieść męczeństwo za wiarę. W liście obecnego przy rozstrzelaniu agenta GPU do jego obrońcy podano, że dziekan zawczasu napisał list do Papieża, był całkowicie spokojny i zwrócił się do agenta ze słowami: Proszę przekazać ostatnie moje pozdrowienie arcybiskupowi Cieplakowi i oświadczyć mu, że byłem do końca wierny Stolicy Apostolskiej. Po tym jak prałat wypowiedział te słowa, strzelono mu w głowę. Zgodnie z drugą wersją, „na miejscu kaźni prałat przeżegnał się, błogosławił kata i dwóch jego pomocników, a sam odwrócił się w stronę ściany, szepcząc słowa modlitwy. Wystrzał kata przerwał jego modlitwę.

Od samego momentu śmierci księdza Konstantego istnieje przekonanie o jego świętości i pamięć o jego męczeństwie trwa wśród wiernych, zwłaszcza w parafii św. Katarzyny w Petersburgu.


Modlitwa o beatyfikację Sługi Bożego ks. Konstantego Budkiewicza

Wszechmogący Boże, Twój Syn cierpiał i umarł na krzyżu dla zbawienia ludzi. Naśladując Go, Sługa Twój ks. Konstanty Budkiewicz umiłował Cię z całego serca, wiernie Tobie służył w czasie prześladowań i poświęcił swoje życie za Kościół. Wsław go w gronie Twoich błogosławionych, aby przykład jego wierności i miłości zajaśniał wobec całego świata. Błagam Cię, przez jego wstawiennictwo, wysłuchaj moją prośbę.............................Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Modlitwa do odmawiania prywatnego lub wspólnotowego poza liturgią.
+ Arcybiskup Tadeusz Kondrusiewicz, Petersburg 5. 04. 2004
O łaskach, otrzymanych przez wstawiennictwo Sługi Bożego, należy powiadomić postulatora pod adresem:
ks. B. Czaplicki, ul. 1-ya Krasnoarmeyskaya 11,  190005 Sankt-Petersburg, Rosja.

© Postulator Causae Beat. seu Declarationis Martyrii S. D. Antonii Malecki et Soc.