Strona główna
 Informacje
 Proces beatyfikacji
  Postulatura
  Trybunal
 Słudzy Boży
  Biskup Antoni Malecki
  o. Fabian Abrantowicz, MIC
  m. Katarzyna Abrikosowa, OPL
  o. Epifanij Akułow
  ks. Konstanty Budkiewicz
  ks. Franciszek Budrys
  o. Potapij Emeljanow
  s. Róża Serca Maryi
  Kamila Kruszelnicka
  o. Janis Mendriks, MIC
  ks. Jan Trojgo
  ks. Paweł Chomicz
  o. Andrzej Cikoto, MIC
  ks. Antoni Czerwiński
  o. S. Szulmiński, SAC
 Archiwum
  abp. E. Profitlich, SJ
 Biblioteka
 Kontakty

Sługa Boży o. Fabian Abrantowicz MIC (1884—1946)
Fabian Abrantowicz urodził się 14 września 1884 w Nowogródku. Studiował w seminarium duchownym i Akademii Duchownej w Petersburgu, następnie w Louven w Belgii. Studia zakończył doktoratem z filozofii. Wyświęcony na kapłana w 1908 r. Był profesorem Akademii Duchownej w Petersburgu, a po odtworzeniu diecezji mińskiej, rektorem seminarium w Mińsku na Białorusi. Jest autorem kilku książek. W 1926 r. wstąpił do zakonu marianów. Od listopada 1928 był administratorem apostolskim dla katolików obrządku bizantyńskiego w Harbinie (Mandżuria). Opiekował się kilkoma szkołami. W 1939 r. Odbył podróż do Rzymu i do Polski. Został wtedy aresztowany przez władze sowieckie przy przekroczeniu powstałej po zajęciu Polski przez Niemcy i ZSRR niemiecko-sowieckiej granicy. Przebywał w więzieniu w Lwowie i Moskwie, gdzie w więzieniu Butyrki zmarł 2 czerwca 1946 r. Opinia jego świętości trwa wśród wiernych w Białorusi i w innych krajach.

«Na początku kwietnia 1940 roku ja byłem razem z o. F. Abrantowiczem w zamarstynowskim więzieniu w celi nr 80. Byliśmy razem tylko trzy dni. Pewnego razu ja widziałem go po przesłuchaniach, pobitego całkowicie, zeszpeconego, ociekającego krwią: na niego leżącego na ziemi  postawili krzesłoi wchodzili na nie, potem znowu kopali go do krwi. <...> O. Abrantowicz, wskutek ciężkiego pobicia w czasie przesłuchań,  prawie cały czas był nieprzytomny, a kiedy on dochodził do siebie, to zawsze zaczynał modlitwę, a razem z nim wszyscy w celi...» (Świadectwa współwięźniów o. Fabiana)

Modlitwa o beatyfikację Sługi Bożego o. Fabiana Abrantowicza

Wszechmogący Boże, Twój Syn cierpiał i umarł na krzyżu dla zbawienia ludzi. Naśladując Go, Sługa Twój o. Fabian Abrantowicz umiłował Cię z całego serca, wiernie Tobie służył w czasie prześladowań i poświęcił swoje życie za Kościół. Wsław go w gronie Twoich błogosławionych, aby przykład jego wierności i miłości zajaśniał wobec całego świata. Błagam Cię, przez jego wstawiennictwo, wysłuchaj moją prośbę.............................Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Modlitwa do odmawiania prywatnego lub wspólnotowego poza liturgią.
+ Arcybiskup Tadeusz Kondrusiewicz, Petersburg 5. 04. 2004

O łaskach, otrzymanych przez wstawiennictwo Sługi Bożego, należy powiadomić postulatora pod adresem:
ks. B. Czaplicki, ul. 1-ya Krasnoarmeyskaya 11,  190005 Sankt-Petersburg, Rosja.

© Postulator Causae Beat. seu Declarationis Martyrii S. D. Antonii Malecki et Soc.